Європейський суд

Європейський суд

Європейський суд – це найвищий суд Європейського Союзу. Європейський суд засновано 1957 року. Він знаходиться у Люксембурзі. Передусім, Європейський суд слідкує за дотриманням в усіх державах-членах ЄС договорів, укладених між ними, та чинних нормативно-правових актів ЄС. Також він перевіряє відповідність нових рішень і постанов, які приймають країни-члени ЄС на національному рівні, до права ЄС.

Фото: Cédric Puisney from Brussels, Belgium (European Court of Justice - Luxembourg) [CC BY 2.0], via Wikimedia Commons