Testen Sie Ihr DeutschTestoni gjermanishten tuaj

Këtu mund të zbuloni se sa mirë e njihni gjuhën gjermane: A jeni fillestar, të avancuar apo tashmë një profesionist? Ky test ju jep një orientim fillestar mbi nivelin e kuptimit të teksteve të shkruara dhe të folura gjermane si edhe mbi nivelin e njohurive tuaja gramatikore dhe të fjalorit tuaj.


Nëse dëshironi të regjistroheni në një kurs të gjuhës gjermane në Goethe-Institut ose në një nga institucionet tona partnere, ju duhet të bëni një test për përcaktimin e nivelit.


Si dëshmi të njohura ndërkombëtare për njohuritë tuaja të gjuhës gjermane, ne rekomandojmë certifikatat tona Goethe-Zertifikate në nivelet A1 deri në C2.

Kreu

Nëse ju dëshironi të regjistroheni në një kurs të gjuhës gjermane të Goethe-Institut ose dëshironi të jepni një provim pranë Goethe-Institut, atëherë ju duhet të kryeni një test të detajuar për përcaktimin e nivelit tuaj pranë Goethe-Institut afër jush ose pranë njërit prej instituteve tanë partnerë.


Njihuni me provimet tona online:


Goethe-Test PRO: Deutsch für den Beruf

Deutsch:
Englisch:


WANT TO IMPROVE YOUR GERMAN EVEN MORE?
At the 14 locations of the Goethe-Institut in Germany and Austria you can learn German in our courses from A1 to C2. Whether you are a beginner or a language professional - we have the right course for everyone. Subscribe to our newsletter now and stay informed about our language course offerings.
I will subscribe to the newsletter with information about the services and offers of the Goethe-Institut.
You will find information on the measurement of success, your right of revocation and the logging of the registration in our data protection regulation. Registration is voluntary and can be revoked at any time.