#lingolab. El meu idioma, el teu idioma

La diversitat d'Europa també es reflecteix en el nombre de llengües europees. Què tenen en comú? Què les fa diferents? Com ens comunicarem entre nosaltres en el futur?