ZWEuropa

Zukunftswerkstatt Europa

Tobias Schrank © Goethe-Insitut

Zukunftswerkstatt Europa

Hoe zullen Europa en de wereld er over 20 jaar uitzien? We kennen allemaal begrippen als klimaatverandering, maatschappelijke participatie, gelijke kansen of vreedzaam samenleven, maar hoe bewust ervaren we die dingen en hoe gaan we er in de praktijk mee om? 

Urbilab -ZWE
Tobias Schrank © Goethe-Insitut

#Urbilab. Ik en mijn stad

Das Cover des Oekolabs
Tobias Schrank © Goethe-Institut

#oekolab. Meer dan alleen groen

Das Cover des Joblabs
Tobias Schrank © Goethe-Institut

#joblab. Van droom tot beroep