Inicijativa "Škole: Partneri budućnosti"

Savezni ministar vanjskih poslova dr. Frank-Walter Steinmeier pokrenuo je inicijativu „Škole: partneri budućnosti“. Njezin cilj je stvoriti mrežu od najmanje 1.000 partnerskih škola po cijelom svijetu i time kod mladih ljudi pobuditi zanimanje i oduševljenje za modernu Njemačku i njezino društvo. Inicijativu koordinira Ministarstvo vanjskih poslova, a u njezinoj realizaciji sudjeluju Centralni ured za školstvo u inozemstvu, Goethe-Institut, Pedagoška služba za razmjenu Konferencije ministara kulture, i Njemačka služba za akademsku razmjenu. Osnažuje se i proširuje mreža Njemačkih škola u inozemstvu i škola u kojima se može polagati ispit za Njemačku jezičnu diplomu. Osim toga, osnažit će se i proširiti suradnja na području školstva kako bi se u nacionalnim obrazovnim sustavima njemački učvrstio kao strani jezik. Priželjkujemo uspostavu živih i dugotrajnih veza s Njemačkom i stoga ćemo škole, njihove nastavnike, učenice i učenike poticatii na otvorenu razmjenu mišljenja i međusobnu suradnju. Inicijativa će zato svojom široko razgranatom ponudom poduprijeti mnoge škole.

Inicijativa će dodatnim obrazovnim ponudama doprinijeti trajnom kvalificiranju učenica i učenika te nastavnika, čime će proširiti kompetentnost mladih ljudi za studij u Njemačkoj i za njihov kasniji profesionalni život. Za apsolvente njemačkih škola u inozemstvu i partnerskih škola udvostručuje se broj punih stipendija za studij u Njemačkoj. Međunarodni program dobitnika nagrada omogućit će još većem broju učenika inozemnih škola da više tjedana osobno dožive Njemačku.

Zadaće Goethe-Instituta

Škole o kojima vodi brigu, Goethe-Institut podupire uvođenjem ili izgradnjom njemačkog kao školskog predmeta. Pruža metodičko-didaktičko usavršavanje i jezične tečajeve za nastavnike i oprema škole modernim, multimedijalno primjenjivim materijalima za učenje i upoznavanje Njemačke. U okviru inicijative Goethe-Institut je uz ostalo poslao u svijet visokostručne nastavnike za mentorski rad u partnerskim školama. Tečajevi za mlade u Njemačkoj za učenice i učenike škola članica omogućuju poboljšanje jezičnog znanja, razvoj interkulturalne kompentencije i neposredno upoznavanje Njemačke.

Prednosti za učenice i učenike

Inicijativa „Škole: partneri budućnosti“ učenicama i učenicima škola članica pruža mogućnost ranog upoznavanja njemačkog jezika i njemačkog kulturnog prostora. Jer učenje njemačkog jezika znači učenje jednog stranog jezika s jasnom perspektivom: tko govori njemački, taj ne samo da može komunicirati sa 119 milijuna ljudi na njihovu materinjem jeziku, nego ujedno sebi osigurava temelj za studij u Njemačkoj i naknadnu internacionalnu karijeru. Posebno angažirane učenice i učenike dodatno potičemo pozivima na regionalne radionice u Njemačkoj ili trotjedne tečajeve za mlade u Njemačkoj.
Linkovi o temi