Nabídka institutů

Obrázkový slovník

Výtvarná soutěž pořádaná u příležitosti Evropského dne jazyků 2014 v České republice

Soutěž pro žáky 6.-9. tříd základních škol a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií se konala od 1. září do 20. října 2014. Do soutěže přišlo celkem 840 obrázků. Děkujeme všem žákům za účast! Porota po dlouhém hodnocení vybrala deset nejlepších obrázků. Ty si spolu se jmény autorů a informací, z jaké školy jsou, můžete prohlédnout na těchto stránkách. Na prvních třech místech čekal na autory obrázků přehrávač MP4, na místě 4-10 obdrželi knižní poukázku v hodnotě 500 Kč.

Upozorňujeme, že se někde vyskytují chyby v daném cizím jazyce, které jsme na obrázku neopravovali. Jazyková správnost nebyla jediným kritériem při výběru vítězů.

  Speak-dating

  Vyzvěte své přátele k účasti přes Facebook!

  Aplikace EUNIC App

  Evropská kultura v Praze ve Vašem mobilu

  EUNIC Česká republika

  Kulturní instituty států Evropské unie

  Evropský den
  jazyků Sprachflagge Sprachflagge

  oficiální stránka