Német nyelvű szak- és szépirodalom magyarul

aktuális kiállítás
Hídépítők – Kortárs német nyelvű irodalom magyar fordításban

Elindult országjáró kiállításunk, amelyet németül íródott, magyarul is olvasható könyvekből rendeztünk. 15 művet válogattunk össze, egyebek közt Maxim Billertől, Jenny Erpenbecktől és Florian Illiestől, több értelemben is lehetőséget kínálva a kortárs német nyelvű irodalom átélésére: a könyvek egy része ugyanis hangoskönyvként, online könyvtárunkból pedig e-könyv formájában is kölcsönözhetők.

Nádori Lidia © Nádori Lidia
Nádori Lídia, műfordító
Masszív cölöpök, törékeny ívek

Nádori Lídia előszava a kiállításhoz
A műfordítókat gyakorta nevezik „hídépítőknek”. Ők azok, akik igyekeznek teljes mélységében megérteni egy másik nyelv irodalmát, és közvetíteni a saját anyanyelvi közösségük felé. A munka, amit végeznek, sokkal több tehát, mint puszta fordítás. Amikor egy másik kultúrából származó irodalmi művet olvasunk, olyasmit tudunk meg, amire semmilyen egyéb közvetítő eszköz révén nem volna lehetőségünk. Más észjárás, eltérő stílus – és részben más nyelv az, amivel egy lefordított műben találkozunk, hiszen a fordításban mindig átsejlik az eredeti szöveg idegensége. A fordító nem hoz át nekünk a hídon semmit: bennünket vezet át rajta, hogy beszívhassuk a túlpart levegőjét.

A német nyelvű irodalom egészen a 20. század végéig mindennapjaink része volt. Ez a meghatározottság masszív alapokat biztosított ahhoz, hogy könnyedén átjárhassunk a német kultúrába. A hangsúlyok időközben eltolódtak, az olvasók érdeklődése másfelé fordult. A múlt század kilencvenes éveitől azonban felnőtt egy új írónemzedék, amelynek stílusa és témaválasztása új befogadói kihívások elé állít bennünket. A kiállított könyvek fordítói ennek az új német irodalmi termésnek jó ismerői. Munkájuk abban áll, hogy a hidat, amely valójában már évszázadokkal ezelőtt megépült a német nyelvű és a magyar nyelvű kultúra között, újra meg újra járhatóvá tegyék az olvasók előtt.

A vándorkiállítás helyszínei és időpontjai

A kiállítás brossúrája