Vokiečių kalba su Hans Hase

Rokiškio darželis-mokykla „Varpelis“

Mokymo programa „Vokiečių kalba su Hans Hase priešmokyklinėse grupėse“ | Rokiškio darželis-mokykla „Varpelis“Jaunystės g. 15, Rokiškis

Mokymo programa „Vokiečių kalba su Hans Hase priešmokyklinėse grupėse“ | Rokiškio darželis-mokykla „Varpelis“

Jau trečius metus Rokiškio lopšelis-darželis „Varpelis“ dalyvauja projekte „Vokiečių kalba su kiškučiu Hansu“, kuris skatina aktyvią daugiakalbystę nuo ankstyvos vaikystės. Projekto metu naudojama Budapešto Gėtės institute specialiai sukurta metodinė medžiaga. Vokiečių kalbos vaikai mokosi kartu su lėle kiškučiu Hansu. Šis personažas ne tik kalbina vaikus vokiškai, bet ir kartu žaidžia, eksperimentuoja, atlieka spalvinimo užduotis bei daro įvairius darbelius.

Šiais metais vokiečių kalbos užsiėmimuose su priešmokyklinukais naudojome spalvotą, kvarcinį smėlį. Vaikams labai patikdavo ieškoti kiškučio Hanso paslėptų paveikslėlių smėlyje, o juos radus - pavadinti vokiškai tai, kas nupiešta. Spalvoto smėlio panaudojimas veiklose skatino ir aktyvino vaikus, suteikė gerų emocijų ir paįvairino veiklas.

Mūsų darželyje buvo puikios galimybės naudotis šiuolaikinėmis informacinėmis technologijomis, tad ir jas įtraukiau į vokiečių kalbos užsiėmimus. Užduočių, skirtų tokiai veiklai nėra, tad teko susikurti pateikčių įvairiomis temomis ir pasiūlyti vaikams. Jiems patiko atlikti užduotis interaktyvioje lentoje ar naudojantis kompiuteriais. Šiuolaikinių technologijų naudojimas veiklose suteikė galimybę ugdyti priešmokyklinio amžiaus vaikų savarankiškumą, loginį mąstymą, atmintį, plėsti žodyną, skatino bendradarbiavimą, padėjo įtvirtinti išmoktus vokiškus žodžius.

Dalyvavimas projekte „Vokiečių kalba su kiškučiu Hansu“ atvėrė ugdytiniams galimybę ne tik susipažinti su vokiečių kalba, bet ir įgyti jos vartojimo pradmenis. Ikimokyklinukų mylimas kiškutis Hansas padėjo vaikams ugdytis komunikavimo, socialinę ir pažinimo kompetencijas. Pasibaigus mokslo metams ikimokyklinės grupės vaikai buvo apdovanoti diplomais.

Džiaugiamės turėję galimybę dalyvauti šiame projekte.

Loreta Baravickienė
Rokiškio lopšelio-darželio „Varpelis“ mokytoja, ikimokyklinės grupės auklėtoja 2013