Program

Program

Asian guy playing the Amazing labyrinth; Foto: © //////////fur//// art entertainment interfaces Morawe/ReiffHRÁČSKY INŠTINKT! Je koncipovaný ako meniaci sa, interdisciplinárny putovný fomát. Podujatia sa uskutočňujú od roku 2014 v Krakove a v Ľjubljane, od roku 2015 v Prahe, Budapešti, v Bratislave, v Košiciach, Vilňuse a v Talline.
    Litvánia Poľsko Česko Slowakai Maďarsko Slovinsko

    Servis