Artur Becker

Becker, Artur: Nóż w wódzie. Pieśń o topielcach; © Stowarzyszenie Wspólnota Kulturowa Borussia 2013
Nóż w wódzie. Pieśń o topielcach
Stowarzyszenie Wspólnota Kulturowa "Borussia", 2013
Przekład: Joanna Demko i Magdalena Żółtowska-Sikora
ISBN: 978-83-89233-76-9
Tytuł oryginału: Wodka und Messer. Lied vom Ertrinken
© weissbooks.w, Frankfurt am Main 2008
więcej ...
Kino Muza 
Stowarzyszenie Wspólnota Kulturowa "Borussia", 2008
Przekład: Dariusz Muszer
ISBN: 978-83-89233-52-3
Tytuł oryginału: Kino Muza
© Hoffmann und Campe Verlag, Hamburg 2003


Powieść Kino Muza jest pierwszą publikacją prozy Beckera w języku polskim. Przedstawia los bohatera na rozdrożu: między miasteczkiem Bartoszyce i niemiecką Bremą. Powieść stanowi portret pokolenia, które musiało dokonać wyboru między kolaboracją z władzą komunistyczną a "wolnością" na Zachodzie. Jest to również portret miasta na prowincji, które ma za sobą powikłaną historię, a przed sobą nadciągające przemiany...

Książki, o których się mówi

litera_tura:de to nowy projekt poświęcony literaturze. Znawcy literatury z krajów Europy Środkowo-Wschodniej omawiają nowości, które zwróciły na siebie uwagę na targach książki w Lipsku i Frankfurcie.