BALCON, Odessa


Photos by: Sergey Polyakov

BALCON, Odessa

str. Bogdanova 13 ap. 9. Balcon, ODESSA
Metropolis (Fritz Lang, DE 1927)

Ideea propriu-zisă de ”Concert la balcon” s-a născut întâmplător. Stând la balcon după o zi cu arșiță istovitoare, după ce împreună cu prietenul ne-am scăldat și ne-am odihnit pe malul Mării Negre, iar mai spre seară beam ceai și vin, la un moment dat, am început să facem muzică, fiecare cum se pricepea mai bine s-o facă. Lăsând vecinii să țipe și pietonii să-și mai exprime observaţiile, fără a sta mult pe gânduri, am luat decizia să evoluăm, deci, să cântăm, uite așa, de la balcon. Au fost invitați mulți muzicanţi, iar peste o lună concertul a avut loc în premieră.

Mai târziu, mult mai târziu, peste 5 ani, ideea a apărut ca din senin - de a continua activitatea concertistică, și Institutul Goethe a susținut-o, dar deja în alt format. Aceasta avea, mai degrabă, formatul unei organizații, în care activitatea, atât a muzicanților, cât și a ideologilor ”Balconului” era marcată de o înțelegere mai profundă a întregului concept. Mai întâi au fost implicate aspectele fundamentale a tot ce se întâmplă, apoi participarea muzicanților, mass-media și instituțiilor culturale din orașul Odessa. Mobilul activității l-a constituit, desigur, obținerea grantului pentru realizarea „Concertului de la Balcon”. Fără sprijin financiar ar fi fost dificil să se ajungă la nivelul de spectacol cultural de proporții. A urmat atragerea muzicianului din vest în art-media - Antonio Brass, care prin evoluția sa a frapat publicul din Odessa cu cercetările sale curente în domeniul artei muzicale și video. Şi desigur, oamenii, implicaţi în proiect cu entuziasmul și bunăvoința lor, au creat o atmosferă de înțelegere generală și schimb reciproc.

Ce aş dori să mai menţionez: desigur vreau să aduc mulţumiri - Vă mulţumim mult! ”Concertul de la Balcon” există acum și la Odessa (mai târziu s-a adeverit că este vorba despre o rețea complexă de proiecte organizate atât în Europa, cât și pe alte continente), iar planurile şi proiectele noastre sunt doar de a le dezvolta prin interacțiune cu diferiți muzicanți din diferite orașe, regiuni și țări de pe întreaga planetă. Prioritățile muzicale nu ne prea frământă, mai presus de toate este libertatea, atât a publicului, cât și alegere a pieselor muzicale.

Suntem porniți să cântăm pentru toți și fiecare - tot ce poate fi cântat și audiat. Veniți la Odessa, unde veți fi cei mai doriți oaspeți!

Dmitro Dulfan, coordonator