ZPAȚIU, Chișinau


Photos by: Liliana Caisîn, Ruben Agadjanean

ZPAȚIU – scena de artă independentă din Moldova

Casa Zemstvei Guberniale
str. Șciusev 103, Chișinau

Spațiul fostei Case a Zemstvei Guberniale din Chișinau a fost, rînd pe rînd, casă-internat pentru copii, spațiu unde se desfășurau expozițiile agricole și industriale în Basarabia țaristă, muzeu etnografic și zoologic, sediu al secției agricole a Universității din Iași, bloc de studii în cadrul Universității Agrare de Stat din Chișinau.

Clădirea a revenit în gestiunea Muzeului Național de Etnografie și Istorie a Naturii abia în 2010. Doi ani mai tîrziu, filiala Institutului Cultural Român din Chișinău (ICR) prezenta un ambițios proiect de reconstrucție și renovare a Muzeului. Proiectul prevedea ca după renovare Muzeul să găzduiască o Şcoală naţională de formare a specialiştilor în restaurarea monumentelor istorice dar și o bibliotecă publică în ştiinţele umaniste. Proiectul a avut și sprijinul Parlamentului – deputații au votat, la 15 martie 2012, un proiect de lege, care prevede transmiterea imobilului în folosinţă prin concesiune.

Între timp însă au avut loc importante schimbări la conducerea centrală a ICR, directorului filialei de la Chișinau a fost înlocuit, o parte din finanțări au fost reduse, iar proiectul de renovare a clădirii a fost anulat. Din acel moment, clădirea Casei Zemstvei Guberniale, ajunsă într-o stare deplorabilă, fiind parțial avariată, continuă să fie gestionată de MNEIN. Din anul 2013, în urma unor negocieri cu conducerea Muzeului, subordonat Ministerului Culturii, organizațiile de artă și cultură au putut închiria spații în această clădire (aflată în continuare în derivă), conform coieficienților stabiliți pe piața de imobil.

Zpațiu / Zpace

Începînd cu 2013 o nouă inițiativă culturală – Zpațiu / Zpace, a fost lansată într-una din încăperile din interiorul Casei Zemstvei Guberniale, închiriată de Asociația Oberliht împreună cu Centrul pentru Artă Contemporană KSA:K. În acest spațiu organizațiile și inițiativele ce reprezintă scena independentă de cultură și artă din Moldova se adună pentru schimb de experiență, organizarea expozițiilor, proiecțiilor, elaborare de politici culturale, diverse acțiuni comune și individuale, după caz.

Zpațiu își propune mai multe obiective, dintre care

pe termen scurt:

  • să funcționeze în calitate de platformă de producție și dezvoltare a practicilor de artă și formelor de cultură contemporană / spațiu de cercetare și teoretizare și abordare critică a acestor practici și forme, dedicat dezvoltării și relevanței lor sociale
  • încăperile închiriate urmează să acopere, parțial, deficitul de spațiu de lucru și prezentare publică a lucrărilor de artă pentru artiștii contemporani
pe termen mediu:
  • să pună bazele unei noi instituții culturale care să răspundă nevoilor artiștilor de artă contemporană și organizațiilor independente active în domeniul culturii din Chișinău și din alte localități din Moldova, și care să fie co-guvernată de Ministerul Culturii al RM în parteneriat cu scena culturală independentă din Moldova
  • să întărească și să dezvolte capacitățile organizaționale la inițiative și organizații culturale necomerciale
pe termen lung:
  • să renoveze clădirea Casei Zemstvei Guberniale în parteneriat cu Guvernul RM și cu suportul unor fonduri europene.

Vladimir Us, coordonatorul proiectului