Freij, Lars W.

Vid årsskiftet 1972/73 blev Lars W. Freij fil. doktor och docent i tyska vid Stockholms Universitet. Under studietiden hade han haft förmånen att översätta Günter Grass väldiga roman Hundår (Hundejahre) och delta i Gruppe 47:s spännande möte i Sigtuna och Stockholm samt översätta den bok han skrivit avhandling om. I ett kvartssekel var han gymnasielektor i tyska och engelska och översatte under sommarlov och på lediga stunder, slutligen mer än så, då han övergått till halv tjänst på skolan. Åren 1999-20005 var Freij handledare i Litterär översättning vid Södertörns Högskola. När Günter Grass fick Nobelpriset var han då i full färd med att översätta hans bok Mitt århundrade (Mein Jahrhundert). Lars W. Freij fick Svenska Akademiens översättarpris och Förbundsrepubliken Tysklands förtjänstkors.

Urval av översatta titlar:
 • Pascal Mercier: Nattåg till Lissabon (Nachtzug nach Lissabon). Bonniers, 2009
 • Günter Grass: När man skalar lök (Beim Häuten der Zwiebel). Bonniers, 2007
 • Rafik Schami: Kärlekens mörka sida (Die dunkle Seite der Liebe). Bonniers, 2009
 • Daniel Kehlmann: Världens mått (Die Vermessung der Welt). Bonniers, 2007
 • Günter Grass: Krabbans gång (Im Krebsgang), Bonniers 2003
 • Juli Zeh: Örn och ängel (Adler und Engel). Norstedts, 2003
 • Peter Schneider: Eduards hemkomst (Eduards Heimkehr). Norstedts, 2001
 • Günter Grass: Mitt århundrade (Mein Jahrhunder). Bonniers, 2000
 • Günter Grass: En invecklad historia (Ein weites Feld). Bonniers, 1997 Robert Schneider: Sömnens broder (Schlafes Bruder). Bonniers Alba, 1993
 • Peter Schneider: Efter muren (Extreme Mittellage), Norstedts, 1992
 • Thomas Bernhard: Ett barn (Ein Kind). Bonniers Alba, 1990
 • Thomas Bernhard: Andhämtningen (Der Atem). Bonniers Alba, 1988
 • Robert Musil: Mannen utan egenskaper, vol. IV (Der Mann ohne Eigenschaften, Band 4). Bonniers, 1983
 • Günter Kunert: Begravningen äger rum i stillhet (Das Begräbnis findet in aller Stille statt). Norstedts, 1980
 • Robert Musil: Den unge Törless´förvillelser (Die Verwirrungen des Zöglings Törless). Bonniers, 1969
 • Günter Grass: Hundår (Hundejahre). Bonniers, 1965

Tre frågor till Lars W. Freij:

Var översättare ditt drömjobb? Varför blev du översättare?
Mitt drömjobb efter det första större översättaruppdraget (den roman Grass själv skattar högst av sina egna böcker) var just att undervisa och översätta skönlitteratur, omväxlande.

Vilken är din tyska favoritbok och varför?
Min tyska favoritbok är nog Musils Der Mann ohne Eigenschaften - ett oerhört rikt verk, både stilistiskt och innehållsmässigt.

Finns det en bok du absolut skulle vilja översätta i framtiden?
Något av Goethe eller Thomas Mann.

Årets översättning

Femtio böcker har nominerats till Årets översättning 2012! Bland de nominerade hittar vi fyra översättningar från tyska. Läs mer...

Blogg: Alles Autobahn?

Slut på klyschorna! Tyskland är så mycket mer: En blogg om tysk litteratur, film och kultur.