Bertolt Brecht: slovenski prevodi

Ustavljivi vzpon Artura Uia
SNG Drama, Ljubljana 2012
Prevod: Marijan Kramberger
Izvirnik: Der aufhaltsame Aufstieg des Arturo Ui
Suhrkamp, Frankfurt na Majni 1983
O filmu
Društvo za širjenje filmske kulture Kino!, Ljubljana 2010
Prevod: Samo Krušič
Izvirnik: Über Film 1922-1933
Copyright Studia humanitatis
Copyright Studia humanitatis
Zgodbe gospoda Keunerja
Studia humanitatis, Ljubljana 2009
Prevod: Amalija Maček
Izvirnik: Geschichten vom Herrn Keuner
Suhrkamp, Frankfurt na Majni 2004
  Copyright Mladinska knjiga
  Copyright Mladinska knjiga
  Za nami rojenim
  (Den nach uns Geborenen, Gedichte)a 2007
  Izbor in prevod: Ervin Fritz
   Opera za tri groše
   SNG Drama Maribor, 2005
   Prevod: Ervin Fritz
   Izvirnik. Die Dreigroschenoper
   Suhrkamp, Frankfurt am Main 2004
   Malomeščanska svatba
   PG Kranj, 2004
   Prevod: Eduard Miler und Irena Novak Popov
   Izvirnik: Die Kleinbürgerhochzeit
   Uraufführung 1926
   Gospod Puntila in njegov hlapec Matti
   Primorsko dramsko gledališče, Nova Gorica 1999
   Prevod: Mojca Kranjc und Milan Jesih
   Izvirnik: Herr Puntila und sein Knecht Matti
   Suhrkamp, Berlin 1962
   Baal
   SNG Drama, Ljubljana 1998
   Prevod: Lado Kralj
   Izvirnik: Baal
   Suhrkamp, Frankfurt na Majni 1978
   Galilejevo življenje
   MGL, Ljubljana 1996
   Prevod: Ervin Fritz
   Izvirnik: Leben des Galilei
   Edition Suhrkamp, 1963
   Bobni v noči
   Slovensko ljudsko gledališče, Celje 1994
   Prevod: Borut Trekman in Mile Klopčič
   Izvirnik: Trommeln in der Nacht
   Suhrkamp, Frankfurt na Majni 1990