Joseph von Eichendorff: biografija

Rodil se je 10. marca 1788 na gradu Lubowitz v Gornji Šleziji.
Umrl je 26. novembra 1857 v Neißu.


1793 - 1801 zasebni pouk duhovnika Bernharda Heinkeja na gradu Lubowitz

1801 - 1805
katoliška Matijeva gimnazija v Breslauu; propedevtični študiji na Filozofski fakulteti Univerze Breslau

1805 - 1806
študij prava v Halleju, kot tudi seminar iz klasične filozofije

od 1805
izobraževalo potovanje z bratom Wilhelmom v Hamburg, Lübeck in Travemünde

1807 - 1808
nadaljevanja študija prava v Heidelbergu; stiki z Josephom Görresom in pesnikom grofom Ottom Heinrichom von Loebenom; izobraževalno potovanje v Pariz in na Dunaj

1808
vrnitev v Lubowitz, ne da bi zaključil študij

1809
zaroka z baronico Aloysijo Anno Viktorijo von Larisch; bivanje v Berlinu; poznanstvo z Achimom von Arnimom, Clemensom Brentanom in Heinrichom von Kleistom

1810
nadaljevanje študija na Dunaju

1812
izpiti iz prava

1813
zaključek študija; kot poročnik sodeluje v osvobodilni vojni proti Napoleonu

1815
poroka z Aloysijo Anno von Larisch; rojstvo sina Hermanna; vojaška služba v Blücherjevi armadi

1816
odhod iz armade; vrnitev v Šlezijo; pravni državni izpit; pripravništvo v vladi v Breslauu

1817
rojstvo hčerke Therese

1819
rojstvo sina Rudolfa

1820 - 1831
vladni svetnik v Danzigu

1821
rojstvo hčerke Agnes, ki umre 1822

1824
vrhovni predsedniški svetnik v Königsbergu

1830
rojstvo hčerke Anne Hedwig, ki umre 1832

1831 - 1844
mandati različnih ministrstev v Berlinu; od 1841 tajni vladni svetnik

1848
povratek v Sedlnitz