Johann Gottfried Herder: slovenski prevodi

Copyright Nova revija
Copyright Nova revija
Razprava o izvoru jezika
Nova revija, Ljubljana 2004
Prevod: Samo Krušič
Izvirnik: Abhandlung über den
Ursprung der Sprache
Prva izdaja 1772
  Filozofija zgodovine in njen pomen
  za oblikovanje človeštva
  Inter-kulturo, Maribor 1995
  Prevod: Vinko Ošlak
  Izvirnik: Auch eine Philosophie der Geschichte
  zur Bildung der Menschheit
  Prva izdaja 1774