Immanuel Kant: biografija

...iz tako krivega lesa, iz kakršnega je narejen človek, je nemogoče stesati kaj popolnoma ravnega.
Immanuel Kant: Ideja k obči zgodovini s kozmopolitskega gledišča

  • Rodil se je 22. aprila 1724 v Königsbergu.
  • 1732‒40 je obiskoval šolo Friedrichs-Kollegium.
  • 1740‒46 je študiral matematiko, teologijo, filozofijo in klasično latinsko književnost na Albertini, Univerzi v Königsbergu.
  • Med 1747 in 1754 se je preživljal kot hišni učitelj pri različnih družinah v königsberški okolici in pripravljal prve spise.
  • 1755 je doktoriral z delom o ognju: Meditationem quarundum de igne succinta delineatio. V istem letu se je tudi habilitiral z razpravo o prvih načelih metafizičnega spoznanja: Principiorum primorum cognitionis metaphysicae nova dilucidacio.
  • 1755‒70 je poučeval kot zasebni predavatelj na Albertini.
  • 1766‒72 je bil knjižničar pomočnik na Königliche Schloßbibliothek (Kraljevi dvorni knjižnici).
  • 1770 je v Königsbergu prevzel stolico za logiko in metafiziko, ki jo je vodil do 1796. V tem času je začelo nastajati njegovo obsežno delo vključno s tremi velikimi »Kritikami«.
  • V zadnjih sedmih letih življenja, od 1797 dalje, se je ukvarjal s transcendentalno-filozofskim temeljem celotnega naravoslovja. Ti zapiski so bili kot »Opus Postumum« objavljeni šele dolgo po njegovi smrti (1936‒38).
  • Umrl je 12. februarja 1804 v Königsbergu, kjer se je rodil in deloval.