Ludwig Wittgenstein: slovenski prevodi

Copyright Nova revijaPredavanja in pogovori o estetiki, psihoanalizi in
religioznem verjetju

Nova revija, Ljubljana 2007
Prevod: Tomaž Grušovnik
Izvirnik: Vorlesungen und Gespräche über Ästhetik,
Psychoanalyse und religiösen Glauben
Parerga, Düsseldorf 1996
  Copyright Študentska založba
  Copyright Študentska založba
  Kultura in vrednota: mešani zapisi
  Študentska založba, Ljubljana 2005
  Prevod: Aleš Učakar
  Izvirnik: Vermischte Bemerkungen
  Suhrkamp, Frankfurt am Main 1994
   Copyright Društvo Apokalipsa
   Copyright Društvo Apokalipsa
   O gotovosti
   Društvo Apokalipsa, Ljubljana 2004
   Prevod: Amalija Maček Mergole
   Izvirnik: Über Gewissheit
   Suhrkamp, Frankfurt am Main 1992