Judith Hermann: slovenski prevodi

Copyright Cankarjeva založba
Copyright Cankarjeva založba
Poletna hiša, pozneje
Cankarjeva založba, Ljubljana 2004
Prevod: Slavo Šerc
Izvirnik: Sommerhaus, später
Fischer, Frankfurt na Majni 1999