Koncepcje przystosowane do uczenia się języków obcych przez dzieci

Skierowana do małych dzieci oferta edukacyjna w zakresie nauki języków obcych musi być ukształtowana w taki sposób, żeby rozwijała wrażliwość na język docelowy i zachęcała do komunikowania w nowym, jeszcze obcym języku. Jeżeli sfera instytucjonalna dysponuje odpowiednimi możliwościami, to oferta edukacyjna intensywniejsza w wymiarze czasowym jest bardziej obiecująca niż̇ oferta o zwykłej intensywności.

Dzieci preferują na początku słowa i frazy, które pochodzą z ich świata i których znaczenie jest im znane w języku ojczystym. W początkowej fazie kontaktu z językiem obcym nie będą jeszcze rozpoznawać struktur gramatycznych, lecz jedynie przejmować je, jako stałe wyrażenia lub zwroty.

Zgodnie z tym oferta edukacyjna w zakresie nauki języków obcych powinna zawierać treści dostosowane do wieku i indywidualnych zainteresowań. Im młodsze dziecko, tym ważniejszy jest dla niego związek emocjonalny z przedmiotem nauki i identyfikacja z wychowawcą lub nauczycielem. Jeżeli dziecko czuje się w swoim otoczeniu dydaktycznym dobrze, nie odczuwa lęku i przymusu, to będzie, w zgodzie ze swoją dziecięcą ciekawością, coraz aktywniej uczestniczyło w nauce.

Z powyższego wynika że najwłaściwsza jest oferta edukacyjna zorientowana na działanie, która w formie zabawy przekazuje interesujące treści, pozwala na eksperymentowanie, zachęca do ruchu i kreatywności, krótko mówiąc: oferuje dziecku wielorakie możliwości rozwoju.
ZALECENIA:
  • Oferta edukacyjna w zakresie nauki języków obcych powinna być dostosowana odnośnie celów, treści i metod do doświadczeń i warunków danej grupy.
  • Koncepcja zajęć lekcyjnych powinna uwzględniać warunki, możliwości i potrzeby każdego dziecka.
  • Oferta edukacyjna w zakresie wczesnej nauki języków powinna nawiązywać do posiadanej przez dzieci wiedzy o świecie oraz rozszerzać również ich kompetencje w sferze pozajęzykowej przez zajmowanie się ważnymi, istotnymi dla nich tematami.

Wczesna nauka języków obcych

Materiały i wskazówki dla nauczycieli