Agrīnās svešvalodu apguves aktuālā situācija un perspektīvas

Visā pasaulē ir vērojama tendence svešvalodu apmācību uzsākt agrāk, nekā tas bija vēl pirms 15 gadiem. Kopumā ir vērojami centieni sistemātiski un starpiestāžu līmenī plānot agrīnās izglītības piedāvājumus, nostiprināt tos mācību programmās un īstenot, kā arī izglītot tam nepieciešamo personālu.

Vietēja un starptautiska mēroga pētījumi liecina, ka agrīnā svešvalodu apmācība noteikti spēj attaisnot uz to liktās cerības. Bērni jauno valodu apgūst ar sajūsmu.

Labvēlīgos apstākļos viņi attīsta elementāras komunikatīvās kompetences un valodas apziņu. Šie panākumi neapšaubāmi ir atkarīgi no apstākļiem, kas saistīti ar valodas politiku, pedagoģiju un svešvalodu didaktiku un kuriem daudzviet vēl netiek pievērsta pietiekama uzmanība .

Nürnberger Empfehlungen zum frühen Fremdsprachenlernen

    Agrīnā svešvalodu apguve

    Materiāli un ieteikumi skolotājiem