Aktualna sytuacja i perspektywy wczesnej nauki języków obcych

Na całym świecie obserwuje się tendencję do wcześniejszego rozpoczynania nauki języków obcych niż miało to miejsce jeszcze 15 lat temu. W zakresie oferty edukacyjnej dotyczącej wczesnej nauki wszędzie widoczne są starania o systematyczne i wykraczające poza jedną instytucję planowanie, o tworzenie programów nauczania stanowiących podstawę i zabezpieczenie jej realizacji oraz o wykształcenie niezbędnego personelu.

Krajowe i międzynarodowe badania naukowe pokazują, że wczesne nauczanie języków obcych jest w stanie sprostać pokładanym w nim oczekiwaniom. Dzieci uczą się nowego języka z entuzjazmem.

W sprzyjających warunkach rozwijają elementarne kompetencje komunikacyjne i świadomość językową. Udowodniono, że sukcesy te zależą od uwarunkowań tworzonych przez politykę językową, dydaktykę języków obcych i pedagogikę, co nie wszędzie jeszcze uwzględniane jest w wystarczającym stopniu.
Nürnberger Empfehlungen zum frühen Fremdsprachenlernen

    Wczesna nauka języków obcych

    Materiały i wskazówki dla nauczycieli