Các quy tắc sư phạm

Các nguyên tắc về mục tiêu và nội dung giờ dạy

Trẻ em phải được nhìn nhận một cách đầy đủ và với sự lưu tâm đến các nhu cầu căn bản của trẻ trong việc học ngoại ngữ sớm. Trong đó, bên cạnh các khoảng thời gian làm việc tích cực với ngôn ngữ và nền văn hóa mới phải có những khoảng lặng cho sự suy ngẫm và cho việc phát triển sự tập trung cũng như để phát huy đầy đủ những nhu cầu vận động của trẻ.

Các nguyên tắc được nêu dưới đây dựa trên các nhân tố quyết định đến giờ học và do đó cũng đề cập đến các quan điểm trong các chương trước. Các nguyên tắc này, từng nguyên tắc đều có ý nghĩa quan trọng như nhau đối với thành công của học ngoại ngữ sớm.
  • Trẻ em là trung tâm của giờ dạy.
  • Giáo viên mầm non hoặc giáo viên ở các trường phải biết và tôn trọng các nhu cầu học về mặt thể chất và giác quan của từng cá nhân và nhờ đó khuyến khích các kĩ năng xúc cảm, xã hội và kĩ năng vận động của trẻ trong khuôn khổ chương trình dạy ngoại ngữ.
  • Các mục tiêu, chủ đề, nội dung, phương pháp học nên được xác định sao cho phù hợp với cuộc sống và kinh nghiệm của trẻ. Những điều này phải có mối liên quan trực tiếp và hữu ích trong cuộc sống hàng ngày cuả trẻ.
  • Trước hết, ngôn ngữ nghe và nói là một đối tượng học tập phù hợp với sự phát triển của trẻ em, đặc biệt là trong giai đoạn đầu.
  • Trong trường mẫu giáo và những năm đầu ở trường tiểu học, kĩ năng đọc và viết được đưa vào rất hạn chế và theo từng bước nhỏ. Tiếp nhận trước khi tự xử lí, hiểu trước khi nói, và nói trước khi viết. Tránh đi sâu vào các cấu trúc câu càng ít càng tốt.
  • Kĩ năng ngôn ngữ nên được xây dựng theo tiến trình hình xoắn ốc. 
  • Những đề án, chương trình kết nối được giữa việc học tiếng với việc chuyển tải nội dung sẽ tạo điều kiện cho các hình thức giảng dạy cởi mở hơn, ví dụ như học liên thông giữa các môn.

   Các quy tắc về sự tương tác trong lớp

   • Trẻ phải lưu ý đến các bước tiến bộ trong học tập của các cá nhân trong một nhóm và phát triển sự tôn trọng lẫn nhau.
   • Trẻ nên được cùng tham gia vào việc phân công công việc trong khi học.
   • Trẻ nên giúp đỡ lẫn nhau trong nhóm khi giao tiếp.

    Những nguyên tắc cho phương pháp giảng dạy

    • Quá trình học ngoại ngữ của người học còn nhỏ tuổi nên được xây dựng theo hướng vui chơi và hoạt động.
    • Người học học các quy tắc và các mối liên quan thông qua các ví dụ, bắt chước cũng như tự khám phá ra. (học qua cách tự cảm nhận và khám phá).
    • Trong tất cả các giai đoạn của giờ học, càng sử dụng nhiều kênh học tập khác nhau càng tốt để có thể đáp ứng tối ưu được mọi loại hình người học (học đa giác quan/tổng quan qua thính giác, thị giác, xúc giác, khứu giác, đọc, hoạt động, nói, viết, vẽ).
    • Các quá trình học phải được làm rõ thông qua các ví dụ và trực quan; cách giao bài tập theo từng bước nhỏ và  có lưu ý đến sự khác biệt về trình độ của các học viên trong lớp sẽ hỗ trợ cho quá trình hiểu và áp dụng kiến thức.
    • Thông qua việc thường xuyên thay đổi loại hình lớp học (học độc lập, theo cặp, thành nhóm nhỏ, nhóm lớn) và hình thức giảng dạy (học theo từng trạm, theo phân cảnh, theo dự án) để đảm bảo một sự phong phú đa dạng và qua đó cũng giúp phát triển sự quan tâm và hỗ trợ sự tập trung.
    • Phương thức tiếp cận kiểu tường thuật hoặc tương tự nên được áp dụng thống nhất với mục tiêu và nội dung, và nếu hoàn cảnh cho phép nên được kết hợp với nhau.
    • Trong học ngoại ngữ sớm, trẻ không bị ép nói mà trước hết sẽ nghe và hiểu, tiếp thu và thường là sau một thời gian đáng kể mới phản xạ lại, khi trẻ bắt chước được những từ riêng lẻ của ngoại ngữ được học hoặc ngay cả khi ghép những từ đó vào câu trong tiếng mẹ đẻ. Giáo viên, tùy điều kiện, nên sử dụng hoàn toàn ngoại ngữ, nhưng cũng phải để cho trẻ hiểu là giáo viên cũng hiểu trẻ nói gì khi chúng sử dụng tiếng mẹ đẻ để nói chuyện với giáo viên. Quy tắc tối thượng trong giảng dạy ngoại ngữ sớm chính là: Càng sử dụng nhiều ngoại ngữ càng tốt và chỉ sử dụng tiếng mẹ đẻ khi cần thiết.  
    • Giáo viên nên biết về kinh nghiệm học ngoại ngữ sẵn có của học viên của mình cũng như khả năng đa ngôn ngữ của từng cá nhân và lưu ý đến trình độ ngoại ngữ của từng em để có thể tùy theo mà sử dụng trong giờ học. Trong những tình huống thuận lợi, có thể thông qua những hướng dẫn nhỏ, phù hợp với trẻ để so sánh sự giống và khác nhau với tiếng mẹ đẻ hoặc thậm chí với những ngoại ngữ xung quanh trẻ nhằm khuyến khích nhận thức ngôn ngữ của trẻ.
    • Giáo viên cần có những phản hồi tích cực đối với những thành công của các con khi tham gia vào giờ học, sự thúc đẩy tích cực có ảnh hưởng rất đặc biệt.
    • Lỗi là một phần bình thường trong quá trình phát triển các kỹ năng ngôn ngữ và được nhắc đến thông qua các phương thức phản hồi ý kiến. Các phần bài làm miệng của học sinh không nên bị ngắt quãng để chữa lỗi. 

     Các quy tắc về không khí học và địa điểm học

     • Giáo viên tạo ra một không khí học phù hợp, hấp dẫn và không gây sợ hãi cho trẻ, vừa là động lực đồng thời cũng là thách thức đối với trẻ và nâng cao sự sẵn sàng tham gia.
     • Tùy vào điều kiện, giờ học ngoại ngữ nên diễn ra tại một nơi ổn định, ví dụ như luôn diễn ra tại cùng một căn phòng hoặc một góc học tập để đảm bảo các điều kiện về phòng ốc cho việc khuyến khích sự chú ý và tập trung của trẻ.
     • Địa điểm học phải được trang bị làm sao để các tài liệu và trang thiết bị cần thiết có thể được lấy dễ dàng và dễ sử dụng, sao cho không ảnh hưởng đến mạch học và giáo viên cũng như học sinh không bị xáo động không cần thiết trong giờ học.
     • Một số trường hợp hoặc kiểu sắp xếp chỗ ngồi nhất định thông qua những chú thích hoặc thỏa thuận được lặp đi lặp lại khiến các quá trình học tập được tự động hóa và phù hợp với nhu cầu của trẻ tuân theo tiến trình được quy định.

      Các quy tắc về tài liệu và phương tiện dạy học

      • Các phương tiện (đặc biệt là các phương tiện mới) phải được sử dụng có mục đích, cẩn trọng và có chừng mực.
      • Nhờ việc sử dụng các phương tiện và tài liệu thực tế sinh động (thơ, bài hát, câu chuyện, truyện cho trẻ em, tài liệu trực quan, các chương trình truyền hình, phim) các nội dung ngôn ngữ và văn hóa được kết hợp truyền tải.
      • Tài liệu học tập không chỉ truyền tải những nội dung ngôn ngữ và văn hóa mà còn tạo ra sự tiếp cận bền vững với môi trường một cách thực tế.
       Đề xuất

       Nhằm có thể bao quát về sự phát triển toàn diện của trẻ khi học ngoại ngữ, cần phải lưu tâm đúng mức đến các nguyên tắc sư phạm trên trong các tình huống học tập.

       Học ngoại ngữ sớm

       Tài liệu và lời khuyên cho giáo viên