Γονείς

Ακόμη κι αν μερικές φορές οι γονείς ή και οι διδάσκοντες φοβούνται ότι η εκμάθηση ξένων γλωσσών σε μικρή ηλικία ξεπερνά τις δυνατότητές των παιδιών, οι περισσότεροι γονείς θεωρούν ότι τα προγράμματα εκμάθησης ξένων γλωσσών σε μικρή ηλικία αποτελούν μια ευκαιρία για τα παιδιά τους. Ως επί το πλείστον είναι καλά ενημερωμένοι και γνωρίζουν ότι η έναρξη σε μικρή ηλικία έχει αποδεδειγμένα πλεονεκτήματα για το παιδί και θα μάθει μια ή περισσότερες επιπλέον γλώσσες γρηγορότερα και με λιγότερο κόπο. περισσότερα ...
Οδηγίες

Οι γονείς οφείλουν:
  • να ενημερώνονται για τους στόχους και το περιεχόμενο του προγράμματος εκμάθησης ξένων γλωσσών σε μικρή ηλικία, όπως επίσης και για τις ψυχολογικές διεργασίες της μάθησης. Οφείλουν να ενημερώνονται τακτικά για την εξέλιξη και την πρόοδο του παιδιού τους. Μόνο έτσι θα είναι σε θέση να κατανοήσουν τη γνωστική διαδικασία, να την παρακολουθήσουν και να την υποστηρίξουν.
  • να εκφράζουν καθαρά το ενδιαφέρον τους για την ξένη γλώσσα που μαθαίνει το παιδί τους,  θέτοντας ερωτήσεις, ενθαρρύνοντάς το, επαινώντας το για τις επιτυχίες του και συζητώντας μαζί του. Θα πρέπει να ζητούν από το παιδί τους να τους πει ή να τους δείξει τι έμαθε από καθαρό ενδιαφέρον και σε καμία περίπτωση να μη δίνουν την εντύπωση ότι το ελέγχουν.
  • να μην προσπαθούν να επηρεάσουν τη γνωστική διαδικασία των παιδιών τους διορθώνοντας τα λάθη του. Οι εκπαιδευτικοί και οι διδάσκοντες οφείλουν να διορθώνουν τα λάθη και να το κάνουν αυτό στοχευμένα και με διακριτικό τρόπο, ώστε να μην δημιουργούν ανασφάλεια στο παιδί και ανακόπτουν έτσι τη ροή του λόγου του.
  • να ανταποκρίνονται όσο μπορούν σε προσκλήσεις για συνεργασία  (ενημέρωση γονέων, ενημερωτικές εκδηλώσεις, σχολικές γιορτές κλπ) και μάλιστα να επιδιώκουν οι ίδιοι τη συνεργασία με τους διδάσκοντες. Η κάθε πλευρά βέβαια οφείλει να σέβεται τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες της άλλης.

Εκμάθηση ξένων γλωσσών σε μικρή ηλικία

Υλικό και προτάσεις για καθηγητές Γερμανικών