Diagnóza, zjišťování úrovně znalostí, hodnocení

Pozorovat, dokumentovat a průběžně reflektovat učební procesy raného osvojování cizího jazyka je pro vychovatelky a učitele důležité, pokud chtějí dětské učení odpovědně doprovázet. U každého jednotlivého dítěte tak mohou poznat jeho zvláštní sklony a zájmy a cíleně je podporovat. Ale také rodiče, a především samy děti, by měli práci s cizím jazykem co nejvědoměji zažívat, aby učení mohli postupně sami řídit a využít ho k osobním účelům.více ...
Doporučení:
  • Při raném osvojování cizího jazyka je vhodné pozorovat učební pokroky žáků převážně v kontextu učebních procesů. Přílišné soustředění na učební výsledky se nedoporučuje.
  • Každý evaluační proces je nutné pečlivě a dlouhodobě plánovat a doprovázet.
  • Jako možný nástroj pro zjištění úrovně znalostí se nabízí portfolio. Doporučuje se zavést ho už v mateřské škole a vést ho dále i na prvním a druhém stupni základní školy, aby byla v žákově biografii patrná kontinuita.
Nürnberger Empfehlungen zum frühen Fremdsprachenlernen

    Frühes Fremdsprachenlernen

    Materialien und Tipps für LehrerInnen