Diagnózis, a tanulásban elért eredmények -feltárása és értékelése

A korai idegennyelv-tanulás tanulási folyamatainak megfigyelése, dokumentálása és folyamatos reflektálása fontos feladat a nevelők és nyelvtanárok számára, amennyiben felelősségteljesen kívánják irányítani a gyermekek tanulását. Így felismerhetik minden egyes gyermek sajátos hajlamait és érdeklődését, aminek révén céltudatosan előmozdíthatják a gyermekek tanulását. De a szülőknek és mindenekelőtt a gyermekeknek is tudatosan kell viszonyulniuk az idegennyelv-tanuláshoz, hogy tanulásukat fokról-fokra maguk irányíthassák és személyes céljaik eléréséhez felhasználhassák.tovább ...
Ajánlások:
  • A korai idegennyelv-tanulásban a tanuló előmenetelét elsősorban a tanulási folyamatok kontextusában kell szemlélni. Kerülni kell a tanulási eredmények hangsúlyozott középpontba állítását.
  • Az értékelés egyes folyamatait hosszú távon és gondosan kell megtervezni és
  • a tanulási eredmények feltárásának egyik lehetséges eszköze a portfólió. Javasoljuk, hogy már az óvodában vezessék be, és az általános iskola alsó tagozata után a felső tagozaton, ill. a középiskola alsó és felső tagozatán is készítsenek portfóliót, mert így biztosítható a tanulói életrajz folyamatossága.
Nürnberger Empfehlungen zum frühen Fremdsprachenlernen

    Korai idegennyelv-tanulás

    Tanári segédletek, ötletek, javaslatok