Tikrinimas, žiniųlygio nustatymas,

Mokytojos ir auklėtojos, siekiančios atsakingai žiūrėti į ankstyvąjį užsienio kalbų mokymą, turi nuolat stebėti vaiko mokymosi eigą ir registruoti bei apmąstyti tai, kas vyksta. Šitaip galima išskirti ypatingus kiekvieno vaiko polinkius bei interesus ir vaiką ugdyti tikslingai. Tačiau kalbos mokymosi procesą turi įsisąmoninti ir tėvai, o ypač – patys vaikai, kad galėtų palaipsniui išmokti jį valdyti ir vėliau pasinaudotų šiais gebėjimais siekdami asmeninių tikslų. Plačiau ...
Empfehlung:
  • Ankstyvajame užsienio kalbos mokyme vaikų daroma pažanga turi būti vertinama mokymo procesų kontekste. Reikėtų vengti pernelyg sutelkti dėmesį į rezultatų siekimą.
  • Kiekvienas vertinimo procesas turi būti rūpestingai planuojamas, kontroliuojamas ir būti nukreiptas į ateitį.
  • Viena iš galimų žinių lygio nustatymo priemonių yra Europos kalbų aplankas. Rekomenduojama pradėti jį pildyti jau darželyje, tęsti pradinėje mokykloje ir toliau, šitaip užtikrinant mokymosi biografijos tęstinumą.
Nürnberger Empfehlungen zum frühen Fremdsprachenlernen

    Ankstyvasis užsienio kalbos mokymas

    Medžiaga ir praktiški patarimai mokytojoms