Phân tích, kiểm tra tình hình học tập, đánh giá

Việc theo dõi, ghi chép lại, phản ánh thường xuyên các quá trình học tập rất quan trọng đối với giáo viên mẫu giáo và giáo viên môn ngoại ngữ trong giảng dạy ngoại ngữ sớm nếu họ muốn song hành một cách đầy trách nhiệm với việc học của trẻ. Như vậy, họ sẽ nhận biết được những năng khiếu đặc biệt cũng như sở thích của từng trẻ để có thể khuyến khích từng em đúng mực. Nhưng cha mẹ và nhất là bản thân các em cũng nên tự trải nghiệm với việc học ngoại ngữ để dần dần có thể tự kiểm soát được việc học cũng như sử dụng ngoại ngữ phục vụ cho mục đích của bản thân.Tiếp ...
Đề xuất
  • Trong giảng dạy ngoại ngữ sớm, phải được quan sát những tiến bộ của học sinh trong hoàn cảnh của cả quá trình học tập. Nên tránh quá tập trung vào kết quả học tập.
  • Mỗi quá trình đánh giá đều phải được hoạch định và có sự hỗ trợ thận trọng và lâu dài.
  • Lập hồ sơ như một phương tiện khả dụng cho việc kiểm tra trình độ học tập. Nên áp dụng ngay từ trong trường mẫu giáo và tiếp tục duy trì qua bậc tiểu học kéo dài đến bậc trung học phổ thông để có cái nhìn xuyên suốt liên tục về tiểu sử của người học.
Nürnberger Empfehlungen zum frühen Fremdsprachenlernen

    Học ngoại ngữ sớm

    Tài liệu và lời khuyên cho giáo viên