Nyelvmesterek és nyelvtanárok

A nyelvmesterek és a nyelvtanárok kulcsszerepet játszanak a korai idegennyelv-tanításban. A szülőkön kívül ők a legfontosabb referenciaszemélyek, akik megszabják a gyermek tanulási környezetét és az ott uralkodó légkört. Minél képzettebb a nyelvmester, ill. a tanár sokrétű feladatai és az olykor nagyon sajátos elvárások tekintetében, annál eredményesebben tanul a gyermek. tovább ...
Ajánlások:
  • A nevelők és a tanárok tudják használni a célnyelvnek a gyerekek korának megfelelő variánsait.
  • Rendelkezzenek olyan nyelvi eszközkészlettel, hogy tartalmilag megfelelően, nyelvileg változatosan és érzelmileg árnyaltan tudjanak kommunikálni a tanítás szempontjából releváns témákról.
  • A nevelők és tanárok intenzíven és tevőlegesen fáradozzanak kompetenciáik (tovább-)fejlesztésén, adott esetben kezdeményezzenek ezt a célt szolgáló továbbképzéseket.
  • A nevelők és tanárok reflektálják a korai idegennyelv-tanításban játszott központi szerepüket, méghozzá a nevelési folyamat összes résztvevőjével, ide tartoznak a nem közvetlenül a tanítás helyén, tehát az óvodában/általános iskola alsó tagozatán tanító partnerek is.
  • A nevelők és tanárok keressék és mozdítsák elő a szülőkkel való együttműködést, hogy ezzel is támogassák a tanulási folyamatot.
  • A nevelők és tanárok felelősek hivatásuk fejlődéséért és tekintélyéért, továbbá érdekükben áll, hogy elkötelezzék magukat a korai idegennyelv-tanítás fontossága és vonzó volta mellett.

Korai idegennyelv-tanulás

Tanári segédletek, ötletek, javaslatok