Nauczyciele języków obcych w przedszkolu i szkole

Wychowawcy i nauczyciele odgrywają w procesie wczesnej nauki języków obcych kluczową rolę. Po rodzicach są oni najważniejszymi dla dziecka osobami znaczącymi i mają decydujący wpływ na atmosferę w miejscu, gdzie odbywa się nauka, oraz na kształt otoczenia dziecka. Im bardziej wykwalifikowany jest wychowawca lub nauczyciel odnośnie różnorodnych i często także specyficznych wymagań, tym większym sukcesem będzie uwieńczona nauka dzieci.więcej ...
ZALECENIA:

  • Wychowawcy i nauczyciele powinni wykazywać się gruntowną znajomością odpowiednich do wieku dziecka wariantów języka docelowego.
  • Ich repertuar językowy powinien być wystarczający, aby mogli komunikować na tematy ważne z punktu widzenia zajęć lekcyjnych w sposób merytorycznie odpowiedni, językowo różnorodny i poprawny oraz adekwatny emocjonalnie.
  • Wychowawcy i nauczyciele powinni aktywnie i intensywnie starać się rozwijać swoje kompetencje i w razie potrzeby inicjować przeprowadzenie odpowiednich szkoleń doskonalących.
  • Przedmiotem refleksji ze strony wychowawców i nauczycieli powinna być centralna rola, którą odgrywają we wczesnej nauce języków obcych, oraz ich zakres obowiązków przy uwzględnieniu wszystkich innych podmiotów biorących udział w procesie dydaktycznym, w tym partnerów spoza przedszkola/szkoły podstawowej.
  • Wychowawcy i nauczyciele powinni dążyć do współpracy z rodzicami, wspierać taką współpracę i wykorzystywać ją na potrzeby procesu dydaktycznego.
  • Wychowawcy i nauczyciele są odpowiedzialni za rozwój swojego zawodu oraz za poważanie jakim się cieszy, a także powinni angażować się we własnym interesie na rzecz polepszania statusu i atrakcyjności wczesnej nauki języków obcych.

Wczesna nauka języków obcych

Materiały i wskazówki dla nauczycieli