Educatorul care predă într-o limbă străină şi profesorii de limbi străine

Cadrele didactice, educatoarele şi profesorii, au un rol-cheie în învăţarea timpurie a limbilor străine. Ei sunt, pe lângă părinţi, cele mai importante persoane pentru copil şi au o influenţă hotărâtoare asupra atmosferei de la locul învăţării şi a dotării mediului ambiant al copilului. Cu cât e mai calificată educatoarea, respectiv cadrul didactic, privind cerinţele diverse şi specifice, cu atât e mai eficient învăţământul timpuriu.în continuare ...
Recomandări:
  • Educatoarea şi cadrul didactic trebuie să stăpâneasca bine limba-ţintă la un nivel corespunzător vârstei preşcolarilor/ elevilor.
  • Repertoriul lingvistic/ Lexicul trebuie să fie suficient pentru a putea comunica teme specifice de învăţământ în mod corespunzător ca şi conţinut, într-o limbă variată din punct de vedere lexical, corectă şi adecvată emoţional.
  • Educatoarele şi cadrele didactice trebuie să se preocupe intensiv şi activ de dezvoltarea / perfectionarea propriilor competenţe şi să propună eventual ele înseşi teme pentru cursuri de perfecţionare.
  • Educatoarele şi cadrele didactice trebuie să-şi asume rolul central în învăţarea timpurie a limbilor străine şi atribuţiile lor în relaţie cu toti participantii la procesul de învăţare, care include şi partenerii din afara grădiniţei/ şcolii primare.
  • Educatoarele şi cadrele didactice trebuie să caute şi să stimuleze colaborarea cu părinţii şi să ii implice în procesul de învăţământ.
  • Educatoarele şi cadrele didactice poartă şi răspunderea pentru dezvoltarea şi imaginea profesiei lor şi trebuie să acţioneze în propriul lor interes pentru statutul şi atractivitatea învăţării timpurii a limbilor străine.

Frühes Fremdsprachenlernen

Materialien und Tipps für LehrerInnen