Lapse vajadused

Lapsed ei ole lasteaias ja kooli minnes veel emotsionaalselt kuigi küpsed. Nad õpivad esmakordselt väljaspool tuttavat perekonnaringi asuvas keskkonnas hakkama saama. Lapsed sõlmivad esimesi sõprussuhteid, puutuvad kokku uute usaldusisikutega ning omandavad väga erinevaid isiklikke kogemusi. Selles laste jaoks uues situatsioonis, millele lisandub võõrkeele harjumatu kõla, on vaja õpetajal olla eriti taktitundeline ning arvestada eelkõige lapse arengu emotsionaalse aspektiga.

Lastel pole üksnes erilisi võimeid, vaid on ka vajadusi, millega peab võõrkeeli õpetades arvestama, et laps tunneks end õppijana hästi ja õpiprotsess oleks seega edukas. Lastel on vajadus
  • tunda end õpikeskkonnas turvaliselt
  • väljendada tundeid, rõõmustada ja teistele rõõmu valmistada
  • teistega rääkida, enda mõtteid teistega jagada
  • mängida, tegutseda, liikuda ja mürada
  • end kunstiliselt väljendada
  • eduelamuste ja kiituse järele
  • uusi asju teada saada, kogeda, õppida, avastada, aktiivselt uurida
  • uusi teadmisi ja kogemusi rollimängudes (jms)  järele proovida ja nõnda emotsionaalselt läbi töötada
Soovitus:

Lasteaia- või algkooliõpetaja peaks varajase võõrkeeleõppe eesmärkide, sisu ja meetodite valikul ja täitmisel alati arvestama lapse vajadustega.

Varajane võõrkeeleõpe

Materjalid ja nõuanded õpetajatele