Bērna vajadzības

Apmeklējot bērnudārzu un uzsākot skolas gaitas, bērni vēl nav emocionāli ļoti stabili. Viņi vēl tikai mācās pastāvēt vidē ārpus pazīstamajiem ģimenes apstākļiem. Viņi iegūst pirmos draugus, sastop jaunas saskarsmes personas, gūst dažāda veida personisko pieredzi. Šī nepazīstamā situācija kopā ar svešvalodas jaunajām skaņām prasa iejūtīgu pieeju, kas īpaši ņem vērā bērnu attīstības emocionālo aspektu.

Bērniem ir ne tikai īpašas spējas, bet arī noteiktas vajadzības, kas būtu jāņem vērā arī agrīnajā svešvalodu apmācībā, lai bērns mācoties justos labi un mācību process noritētu veiksmīgi. Bērna vajadzības ir:

  • justies droši mācību vidē;
  • saņemt un spēt izrādīt mīlestību;
  • izteikt jūtas, priecāties un sagādāt prieku citiem;
  • saprasties ar pārējiem, tikt uzklausītam;
  • spēlēties, darboties, kustēties un varēt iztrakoties;
  • radoši izpausties;
  • piedzīvot veiksmi un saņemt uzslavas;
  • uzzināt, piedzīvot, iemācīties, atklāt, aktīvi izzināt kaut ko jaunu;
  • atdarināt jauno pieredzi lomu spēlēs (vai tamlīdzīgi) un tādējādi pārstrādāt to emocionāli.
Ieteikums:

Nosakot un īstenojot agrīnās svešvalodu apguves mērķus, saturu un metodes, audzinātājai vai skolotājam vienmēr būtu jāņem vērā arī bērna vajadzības.

Agrīnā svešvalodu apguve

Materiāli un ieteikumi skolotājiem