Potrzeby dziecka

Dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym nie są jeszcze całkowicie ukształtowane emocjonalnie. Uczą się dopiero radzić sobie w otoczeniu poza znanym im środowiskiem rodzinnym. Nawiązują pierwsze przyjaźnie, spotykają nowe osoby znaczące, zbierają najprzeróżniejsze osobiste doświadczenia. Ta obca jeszcze dla nich sytuacja w połączeniu z nowym brzemieniem obcej mowy wymaga wrażliwości w podejściu do dziecka i uwzględnienia w szczególny sposób strony emocjonalnej jego rozwoju.

Dzieci posiadają nie tylko specyficzne umiejętności, ale mają również konkretne potrzeby, które powinny być uwzględnione we wczesnym nauczaniu języków obcych, tak aby mały uczeń czuł się dobrze, a proces nauki mógł być skuteczny. Potrzebą dziecka jest:
  • czuć się bezpiecznie w swoim otoczeniu dydaktycznym
  • być darzonym sympatią i samemu móc okazywać sympatię
  • móc wyrażać uczucia, cieszyć się i sprawiać radość innym
  • porozumiewać się z innymi ludźmi, komunikować
  • móc się bawić, być aktywnym, poruszać się i harcować
  • móc wyrazić się twórczo
  • odnosić sukcesy i być chwalonym
  • dowiadywać się i uczyć nowych rzeczy, przeżywać je, odkrywać i aktywnie badać
  • stosować nowo nabyte wiadomości w sposób naśladowczy w zabawach w odgrywanie ról (itp.) i przetworzyć je w ten sposób emocjonalnie.
ZALECENIA:

Wychowawca lub nauczyciel wybierając i realizując cele, treści oraz metody w zakresie wczesnej nauki języków obcych powinien zawsze uwzględniać potrzeby dziecka.

Wczesna nauka języków obcych

Materiały i wskazówki dla nauczycieli