Dítě v centru pozornosti jazykové výuky

Nabídka výuky cizího jazyka, přizpůsobená dětskému učení, by měla oslovit osobnost dítěte v jeho celkovém rozvoji.

Nabídka by měla podporovat stejnou měrou jeho emoční, tvůrčí, sociální, kognitivní i jazykové schopnosti pro komunikační jednání v cizím jazyce.

Aby se to podařilo, je nutné každé jednotlivé dítě podporovat v souladu s jeho osobním vývojem.
Nürnberger Empfehlungen zum frühen Fremdsprachenlernen

    Frühes Fremdsprachenlernen

    Materialien und Tipps für LehrerInnen