Bērna tiesības

Jau sākumskolā bērni būtu jāiepazīstina ar viņu tiesībām, kas noteiktas ANO Konvencijā par bērna tiesībām. Bērniem, kas attīsta izpratni par savām tiesībām, paveras plašas iespējas viņu tiešajā, sociālajā kontekstā. Pamattiesības uz izglītību valodas jomā ir izejas punkts daudzām citām tiesībām. Tas, kurš prot lasīt un rakstīt – tostarp arī vienā vai vairākās svešvalodās –, apgūs daudzpusīgāku komunikāciju un vieglāk attīstīs sociālās kompetences.

Tiesības uz izglītību, uz svešvalodas apguvi nozīmē arī iespēju iepazīt citas kultūras, labāk saprast svešo, attīstīt gan zinātkāri, gan iecietību, iet pa ceļiem, kas bez valodu zināšanām paliktu nepieejami, un tādējādi rast neierobežotas iespējas savas personības attīstībai.

Mazi bērni neizjūt biklumu pret svešo un svešas valodas skaņas uztver bez aizspriedumiem. Tomēr bērni nevar paši pieprasīt, lai viņiem tiktu nodrošināta iespēja apgūt svešvalodas viņiem piemērotā veidā.

Agrīnajai svešvalodu apguvei visiem bērniem jānodrošina šādas ar valodu saistītas tiesības:

  • tiesības uz agrīnu, pēc iespējas plašāku izglītību valodas jomā (kuras mērķis ir iespēju vienlīdzība). Tas ietver gan dzimtās, respektīvi, izcelsmes valodas kompetences attīstību, gan bērna valodu prasmes paplašināšanu, apgūstot svešvalodas agrīnā vecumā;
  • tiesības uz mācību saturu, kas veidots, ievērojot starpkultūru aspektu, kā arī uz starpkultūru komunikācijas iespējām;
  • tiesības uz visu bērna iedzimto spēju maksimālu attīstību, mācoties valodas. Tas ietver mācīšanos, izmantojot visas maņas, ar mērķi apgūt zināšanas;
  • tiesības uz patstāvīgu rīcību un līdzdalību ar valodu apmācību saistīto lēmumu pieņemšanas procesā;
  • tiesības pieļaut valodas kļūdas un netikt sodītam;
  • tiesības būt pieņemtam un saņemt vienlīdzīgu attieksmi neatkarīgi no izcelsmes valodas, reliģijas vai kultūras.
Ieteikums:

Agrīnajai svešvalodu apguvei būtu jāpiedāvā pēc iespējas vairāk praktisku, bērna vecumam atbilstošu izdevību mērķtiecīgi iepazīt bērna tiesības un tādējādi stiprināt bērna personību. Tas nozīmē uzklausīt bērnus, mudināt viņus izteikties, ļaut uzdot jautājumus, bet kļūdas labot iejūtīgi un apdomīgi.

Agrīnā svešvalodu apguve

Materiāli un ieteikumi skolotājiem