Drepturile copilului

Copiii vor fi familiarizaţi deja din şcoala primară cu drepturile lor conform Convenţiei ONU privind drepturile copilului. Pentru copiii care dezvoltă o conştientizare a propriilor drepturi, se deschid largi posibilităţi în contextul lor imediat. Dreptul fundamental la educarea limbajului este aici punctul de plecare pentru multe alte drepturi. Cine ştie să citească şi să scrie şi mai ales în una sau mai multe limbi străine, va învăţa să comunice mai complex şi va construi mai uşor competenţe sociale.

Dreptul la educaţie, la învăţarea unei limbi străine implică prin urmare posibilitatea de a pătrunde în culturi străine, de a înţelege mai uşor pe străini, de a dezvolta curiozitatea şi toleranţa, posibilitatea de a merge pe drumuri care fără cunoştinţe de limbă ar ramâne închise şi astfel să-şi poată dezvolta liber propria personalitate.

Copiii mici nu sunt timizi faţă de factorul necunoscut şi se apropie fără prejudecăţi de sunetele străine. Dar ei nu pot sa intervină direct asupra modului cum le va fi predată limba straină.

Învăţarea timpurie a unei limbi străine trebuie să ofere tuturor copiilor următoarele drepturi din domeniul lingvistic:
  • dreptul la educaţia lingvistică, cât mai de timpuriu şi cât mai cuprinzătoare posibil (oferă egalitate de şanse). Aceasta cuprinde atât dezvoltarea limbii materne, respectiv competenţa de comunicare, cât şi extinderea cunoştinţelor lingvistice ale copilului prin învăţarea timpurie a limbilor străine
  • dreptul la conţinuturi de învăţare interculturale, la posibilitatea comunicării interculturale
  • dreptul la dezvoltarea maximă a tuturor capacităţilor copilului prin oferta de învăţare a unei limbi străine. Aceasta cuprinde învăţarea cu toate simţurile pentru asimilarea cunoştinţelor
  • dreptul individual la negociere şi participarea la luarea deciziilor în cadrul ofertelor de învăţare a limbilor
  • dreptul de a face greşeli fără a fi pedepsit
  • dreptul de a fi acceptat şi tratat egal, fără a lua în considerare limba, religia sau cultura de origine.
Recomandări:

Oferta de învăţare timpurie a unor limbi străine trebuie să cuprindă pe cât posibil multe ocazii practice, să-i permită copilului să traiască anumite drepturi corespunzătoare vârstei întărindu-le prin aceasta personalitatea. Aceasta se referă la ascultarea copiilor, la invitaţia să articuleze, să pună întrebări şi la corectarea greşelilor cu sensibilitate şi grijă.

Frühes Fremdsprachenlernen

Materialien und Tipps für LehrerInnen