Sự phát triển ngôn ngữ của trẻ

Thành công trong việc học ngoại ngữ sớm ở trẻ tuy khác nhau tùy thuộc vào sự năng động của từng cá nhân, nhưng nhìn chung vẫn tuân theo những nguyên tắc nhất định. Tuy nhiên, vẫn chưa có những hiểu biết thống nhất nào về trình tự các giai đoạn học ngôn ngữ cũng như mô hình các bậc học của trẻ nhỏ. Mô hình do Piaget đưa ra dựa trên nhiều nghiên cứu thực tế nhưng ngày nay vẫn còn nhiều tranh luận về mô hình này cũng như các mô hình khác.

Ngày nay, có thể khẳng định rằng: “Con người vào thời điểm nào cũng có thể có khả năng học một hay một vài ngôn ngữ mới. Tuy nhiên, kết quả của những nghiên cứu về việc học ngôn ngữ cũng như về sự phát triển của não bộ đã cho thấy nên bắt đầu học một ngôn ngữ mới càng sớm càng tốt. Bằng chứng cho thấy, con người có thể học sử dụng thành thạo ngôn ngữ thứ hai trước năm lên 6 tuổi. Cho đến tuổi dậy thì, việc học từ và ngữ pháp diễn ra dễ dàng hơn so với sau tuổi này.”. Ngoài ra, còn có rất nhiều yếu tố khác ảnh hưởng đến thành tích học tập của trẻ. Trong đó phải kể đến chất lượng giáo viên, tài liệu giảng dạy cũng như thời gian và tần suất tiếp xúc với ngôn ngữ.
Đề xuất
  • Quá trình học ngoại ngữ của trẻ nhỏ cần được đặt trong mối quan hệ mật thiết với sự phát triển ngôn ngữ trong tiếng mẹ đẻ của trẻ.
  • Trong quá trình học ngôn ngữ, cần tạo ra cho trẻ những cơ hội để vận dụng những kiến thức mới được học để giao tiếp trong môi trường thực tế, thí dụ như với các thầy cô giáo hay với các bạn học.
  • Việc nhận thức được rằng quá trình học ngoại ngữ sẽ diễn ra theo nhiều giai đoạn đòi hỏi cần phải thay đổi quan niệm về việc mắc lỗi khi học một ngôn ngữ. Những lỗi mắc phải chính là một bước phát triển trong quá trình làm quen với một ngôn ngữ mới, vì thế, nó cần phải được xem như một phần không thể thiếu trong quá trình học ngôn ngữ và phải được xử lí thật kiên trì và thận trọng.
  • Các giáo viên cần nhìn nhận những lỗi học sinh mắc phải như những báo cáo quan trọng về tình hình hiện tại của học sinh trong quá trình học ngoại ngữ và thông qua những lỗi sai này để giúp đỡ thêm cho học sinh. 

Học ngoại ngữ sớm

Tài liệu và lời khuyên cho giáo viên