Átmenetek

A korai idegennyelv-tanulás folyamatossága szempontjából gyakorta jelent problémát az óvodából az iskola-előkészítőbe, ill. az általános iskola alsó tagozatába való átmenet.

A különböző oktatási intézményekben megvalósuló tanulási folyamatok kapcsolódásának fontos eszköze az idegennyelv-tanítás tanterveinek az oktatási intézmények közötti egyeztetése. Az általános iskolák alsó tagozatán dolgozó tanároknak és nyelvmestereknek pontosan tájékozódniuk kell a tanulás korábbi tartalmairól és az oktatás egyes konkrét lépéseiről, hogy megfelelően kapcsolódhassanak a tanulók már meglévő ismereteihez és elkerüljék az esetleges átfedéseket. Az óvoda, iskola előkészítő szakembereinek pedig a megfelelő módon kell a gyermekeket felkészíteniük az oktatás következő szintjére való átmenetre.

Ehhez olyan tantervi szabályozásra van szükség, amely világosan előírja a progresszió mértékét és az idegen nyelv tanulásának folyamatosságát.
    Ajánlások:

    Korai idegennyelv-tanulás

    Tanári segédletek, ötletek, javaslatok