Perėjimas iš vienos mokymo įstaigos į kitą

Ankstyvojo užsienio kalbos mokymo tęstinumą neretai sutrikdo perėjimas iš vaikų darželio į priešmokyklinę grupę ar pradinę mokyklą.

Viena svarbiausių priemonių, galinti užtikrinti mokymo proceso tęstinumą pasikeitus mokymo įstaigai, yra skirtingų institucijų vykdomų užsienio kalbos mokymo programų derinimas. Pradinių mokyklų mokytojai turėtų surinkti iš užsienio kalbos mokiusių auklėtojų tikslią informaciją apie mokymo turinį ir konkrečius mokymo proceso žingsnius, kad galėtų prasmingai išnaudoti turimą pagrindą ir išvengtų nereikalingo kartojimosi. Lygiai taip pat ir ikimokyklinių auklėjimo įstaigų specialistai, mokantys vaikus užsienio kalbos, turėtų tikslingai ruošti vaikus tolesniam mokymosi etapui mokykloje.

Šioje srityje reikalingos bendrųjų ugdymo programų nuostatos, kurios užtikrintų užsienio kalbos mokymo tęstinumą ir progresiją.
  Rekomendacijos:
  • Bendrosios ugdymo programos (mokymo pradžia, kalbų atranka, mokymo paimtis ir eilės tvarka, kurso pabaigoje pasiekiamas lygis) turėtų būti tiksliai tarpusavyje suderintos. Reikalingas bendras teorinis pagrindas ankstyvajam užsienio kalbos mokymui bendrojo lavinimo proceso kontekste.
  • Nuoseklios švietimo sistemos pagrindu galėtų tapti kad ir iš dalies bendras universitetinis auklėtojų ir mokytojų rengimas, jau mėginamas taikyti kai kuriose šalyse.
  • Perėjimai iš vienos mokymo įstaigos į kitą turėtų būti iš anksto planuojami ir koordinuojami tarpusavyje, taip užtikrinant mokymo proceso tęstinumą.
  • Reikėtų parengti mokymo medžiagą ar vadovėlių ciklus, kurie apimtų kelias mokymo pakopas.

  Ankstyvasis užsienio kalbos mokymas

  Medžiaga ir praktiški patarimai mokytojoms