Pāreja no vienas mācību iestādes uz citu

Nepārtrauktībai agrīnajā svešvalodu apguvē problēmas nereti sagādā pāreja no bērnudārza uz pirmskolu un sākumskolu .

Būtisks instruments mācību procesa nepārtrauktības nodrošināšanai dažādās izglītības iestādēs ir svešvalodu mācību programmu saskaņošana starp institūcijām. Sākumskolas skolotājiem no audzinātājām, kas māca svešvalodu, jāiegūst precīza informācija par iepriekš apgūto mācību saturu un konkrētiem mācību pasākumiem, lai tādējādi loģiski izmantotu jau esošās svešvalodas zināšanas un izvairītos no atkārtošanās. Tāpat arī iepriekšējās mācību iestādes speciālistiem jāsagatavo bērni pārejai uz nākamo izglītības pakāpi.

Šeit nepieciešami regulējumi mācību programmu jomā, kas nosaka skaidru svešvalodu apguves progresiju un nepārtrauktību.

  Ieteikumi:
  • Mācību programmām (apmācības sākums, valodu izvēle, apjoms un secība, vēlamie profili apmācības beigās) savā starpā būtu jābūt precīzi saskaņotām. Visam ar agrīno svešvalodu apguvi saistītajam izglītības procesam ir jābūt balstītam uz kopīga izglītības teorijas pamata.
  • Vismaz daļēji apvienota audzinātāju un skolotāju apmācība universitātēs, kā to mēģina īstenot dažās valstīs, varētu veicināt saskaņotas izglītības sistēmas izveidi.
  • Lai nodrošinātu mācību procesa nepārtrauktību, institūcijām būtu savlaicīgi jāplāno un savstarpēji jāsaskaņo pāreja no vienas mācību iestādes citā.
  • Būtu jāizstrādā materiāli vai mācību līdzekļi, kas aptver vairākas izglītības pakāpes.

  Agrīnā svešvalodu apguve

  Materiāli un ieteikumi skolotājiem