Tranziţii

Pentru continuitatea învăţământului timpuriu al limbilor străine, ruptura între grădiniţă şi şcoala primară este deseori o problemă.

Un instrument important pentru realizarea continuităţii procesului de învăţământ în diferite niveluri este corelarea curriculumului pentru oferta de limbi străine pentru toate ciclurile şcolare. Cadrele didactice din şcolile primare trebuie să se informeze de la educatoare asupra conţinuturilor de învăţare şi paşii concreţi anteriori, pentru a se putea conecta util la cunoştinţele de limbă străină existente şi pentru a evita suprapunerile. Într-un mod adecvat, cadrele de specialitate trebuie să pregatească preşcolarii pentru trecerea la nivelul urmator: educatoarea vine cu grupa pregătitoare în vizită la şcoală.

Aici sunt necesare reguli curriculare care să stabilească un progres şi o continuitate clară a învăţării limbilor straine.
  Recomandări:
  • Curriculumul (momentul începerii învăţării, alegerea, caracterul intensiv şi ordinea limbilor, profilurile de absolvenţi căutate) trebuie stabilit precis, în concordanţă una cu alta. Pentru întregul proces de educare referitor la învăţarea timpurie a limbilor străine trebuie să existe o bază teoretică de educaţie comună.
  • O educaţie/pregatire universitară, cel putin parţial comună, a educatoarelor şi cadrelor didactice, aşa cum se încearcă în unele ţări, ar putea conduce la un sistem de educaţie consistent.
  • Trecerile de la un nivel la altul trebuie să fie planificate de instituţii, prevazându-se tranziţia, pentru a se putea garanta un proces de învăţare continuu.
  • Trebuie să se dezvolte materiale sau manuale corespunzatoare nivelurilor de şcolarizare, luându-se în considerare tranziţia.

  Frühes Fremdsprachenlernen

  Materialien und Tipps für LehrerInnen