Tanulásstratégiai kompetenciák

Személyes hajlamainál fogva minden tanuló egy bizonyos tanulótípushoz tartozik, de egyben képes olyan saját tanulási technikákat és tanulási stratégiákat kialakítani, amelyekre az idegennyelv-tanításban speciálisan támaszkodni lehet.

A holisztikus tanulás azt is jelenti, hogy a gyermek saját érzékelését erősíti, saját magát és tanulását pontosan megfigyeli, és tudatosul benne, hogyan képes a lehető legeredményesebben idegen nyelvet tanulni. Ha a gyermeket lehetőség szerint sokféle tanulási stratégiával ismertetik meg, akkor könnyebben felismeri hajlamait, és később maga is képes lesz tanulási folyamat és tanulási stratégiája kidolgozására.

A tanulási stratégiák megkönnyítik az idegen nyelv tanulásának folyamatát és pozitív beállítódáshoz vezetnek az idegen nyelv tanulásával és használatával szemben. Ez segíti a további idegen nyelvek tanulását is.
  Ajánlások:
  • A tanulás tartalmai és módszereit már a korai idegennyelv-tanulásban is úgy kell kialakítani, hogy az egyes gyermek megfigyelhesse saját magát és egyéni tanulási viselkedését, hogy lépésről-lépésre felismerhesse, melyik tanulótípushoz tartozik, valamint hogy gyorsan és eredményesen tanulhasson.
  • Már korán el kell kezdeni az elemi kommunikációs stratégiák begyakorlását (pl. kérdezés, a gesztusok és mimika használata stb.) és az emlékezést elősegítő stratégiák fejlesztését.
  • A gyerekeknek legyen alkalmuk megismerni és kipróbálni az alapvető technikákat, amelyek idővel képessé teszik őket az önálló tanulásra.

  Korai idegennyelv-tanulás

  Tanári segédletek, ötletek, javaslatok