Obiectiv principal - copilul cu o educaţie interculturală: deschis şi lipsit de

De la început, se alocă toate resursele pentru a oferi copiilor şansele de dezvoltare cele mai bune în procesul de învăţare a limbilor străine, de aceasta ţinând dimensiunea emoţională, creativă, socială, cognitivă şi de lingvistică a dezvoltarii de ansamblu a copilului. De aceasta aparţin în mare masură însă şi competenţele de comunicare interculturală.

Un copil interesat intercultural şi lipsit de prejudecăţi poate să devină mai târziu un vorbitor intercultural obiectiv explicit în învăţământul actual al limbilor străine.

Competenţa în limbi străine a celui care învaţă nu se mai masoară numai prin competenţele lingvistice de limbă maternă, ci şi în capacităţile acestuia de a stăpâni multitudinea de sarcini ale comunicării interculturale. Pentru copilul care învaţă trebuie date impulsuri şi oferite conţinuturi, pe baza cărora se pot dezvolta deschiderea şi toleranţa vorbitorului intercultural. Întâlnirea timpurie cu limba străină trebuie să trezească interes pentru limbă, să-i provoace bucurie învăţarea ei şi “să motiveze copilul să se faca înţeles şi într-o altă limbă decât limba proprie”.
  Recomandare:

  Începutul învăţării timpurii al limbilor străine trebuie să se concentreze pe de o parte asupra dezvoltării competenţelor de limbă, iar pe de altă parte să stimuleze competenţele generale, interculturale şi de strategie a învăţării.
  Nürnberger Empfehlungen zum frühen Fremdsprachenlernen

   Frühes Fremdsprachenlernen

   Materialien und Tipps für LehrerInnen