Netikett

Goethe-Institut digiteenuste netikett

Kasutajate postitused muudavad lehekülje Goethe.de ning selle juurde kuuluvad leheküljed Facebookis, Twitteris, Google+’is ja teistes sotsiaalmeediavõrgustikes sisukamaks.

Meie jaoks on oluline teie postituste kvaliteet. Nende tõttu võivad tekkida huvitavad ja innustavad arutelud. Järgnevas netiketis jagame soovitusi foorumites käitumise ning postituste ja kommentaaride kirjutamise kohta. Kui kõik neid suhtlusreegleid järgivad, saab tekkida keskkond, kus kõik kasutajad soovivad aruteludes osaleda.

Palume seejuures pöörata tähelepanu järgnevale:
  1. Ärge kalduge kõrvale arutelu või kommenteeritava postituse teemast. Suhtuge arutelus osalemisse ja kommenteerimisse asjalikult ja austusega. Kui vaidlete vastu mõne teise kasutaja postitusele, ärge kritiseerige autorit, vaid postituse sisu. Kohelge teisi liikmeid austusega. Kasutajate või kasutajate rühmade solvamine, diskrimineerimine või laimamine nende usutunnistuse, päritolu, rahvuse, sissetulekute, seksuaalse sättumuse, vanuse või soo tõttu ei ole lubatud.
  2. Tehke kindlaks, et te ei kirjuta ega laadi üles meediasisu, mis sisaldab vägivalda, pornograafiat või diskrimineerivat sisu. Ärge kirjutage ega laadige üles meediasisu, mis võib haavata teiste inimeste tundeid või usulisi ja poliitilisi vaateid.
  3. Et võimalikult paljud kasutajad teist aru saaksid, kirjutage kogukonnas „Deutsch für dich“ võimalusel saksa keeles. Teistel platvormidel kirjutage võimalusel asjaomasel veebilehel/kanalil kasutatavas keeles.
  4. Te ei tohi avalikustada teiste isiklikke ja isikuandmeid.
Kasutage üksnes enda sisu:

Avaldada ei tohi meediasisu, mille õigused on kaitstud. Jälgige, et te ei rikuks meedia- või muud sisu üles laadides autoriõigusi. Ärge kasutage loata teistele kuuluvaid fotosid, tekste, faile või dokumente. Kui meediasisus on kujutatud isikuid, ei tohi seda ilma nende nõusolekuta avaldada. (Isikukajastuse kontrollimise õigus)

Kui te netiketti ei järgi, peame sekkuma:

Goethe-Institut on õigus igasugust netiketti või seadust rikkuvat sisu kontrollida, salvestada, töödelda, kustutada või edastada.

Kommentaarides tohib kasutada linke, näiteks mingi teema kohta täiendavale teabele viitamiseks. Goethe Instituut ei vastuta lingitud sisu eest ega kontrolli seda. Ent me jätame endale õiguse eemaldada linke, kui lingitud sisu on vastuolus eespool toodud reeglitega. Kommertssisu ja reklaam ei ole aruteludes lubatud.
 
Kaitske oma juurdepääsuandmeid:
 
Ärge andke oma salasõna edasi, et teie profiil oleks kuritarvituste eest kaitstud. Teie vastutate selle eest, mida teie nime all tehakse.
Top