Kultura

Reflexe světla

Foto: © Anna Nádvorníková | Nakladatelství HostFoto: © Anna Nádvorníková | Nakladatelství Host
Jan Němec, Foto: © Anna Nádvorníková | Nakladatelství Host

V čem přesně spočívá rozdíl mezi románem, obrazem a fotografií? Při čtení románu Jana Němce „Dějiny světla“ se neubráníme tomu zamyslet se nad tím, jak to že některé umělecké formy v určité historické situaci fungují; a nebo taky ne...

Na knižním veletrhu v Praze byla v květnu 2014 potřetí udělena Cena Česká kniha. Jedním z cílů tohoto ocenění je podpořit překlad význačného textu do cizích jazyků. Tento rok toto ocenění dostal Jan Němec za Dějiny světla. Jedná se o první román brněnského autora, který již knižně publikoval básně a povídky.

Dějiny světla vyprávějí životní příběh fotografa Františka Drtikola. Tento český umělec se jako první se svými akty dostal do muzeí, ve 20. letech 20. století se stal slavným fotografem art deco. Později se věnoval spíše než fotografii buddhismu. Část románu Němec věnoval i studiu, které kolem roku 1900 strávil na Učebním a pokusném ústavu fotografie v Mnichově.

© Nakladatelství HostV žádném případě ale nelze hovořit o čistě fikční umělecké biografii, způsob, jakým je téma zpracované v román, na ploše celé knihy znovu a znovu překvapuje. Svojí strukturou sice text nejdříve sleduje chronologii umělcova životopisu, přesto se v zásadě jedná o mozaiku tvořenou z informativních odstavců, přednášek, rozhovorů, snových scén a myšlenkových pochodů, které se s lehkostí propojují a vždy do sebe zasahují. Hlas vypravěče v tomto románu pak umělce, jehož život sleduje z bezprostřední blízkosti, oslovuje Ty – jedná se tedy o neustálý dialog, který čtenáře o to více vtahuje do otázek týkajících se umění, všedního dne a hledání vlastní životní cesty.

Různé role světla

Zásadní roli v románu sehrává světlo. Nejdříve se vznítí v podobě katastrofálního požáru, ke kterému dojde ve temných stříbrných dolech v Drtikolově rodné Příbrami, pak jej provází při překonávání překážek v boji proti všeobecné nedůvěře společnosti ve fotografii jakožto druh umění, který však promění ve světové uznání a úspěchy. Později je Drtikolovo společenské světlo tlumenější, umělec se obrací sám do sebe, světlo se tu stává spíše stínem a doprovází umělce při hledání spirituálního osvícení. Čtenář je tak zhluboka ponořen do dějin fotografie, ale i dějin světla (a později stínu), světla jakožto symbolu, metafory, poli prastarých významových dimenzí. Světlo jakožto poznání, světlo jakožto osvícení, světlo zaplavující temnotu, hledání světla pravdy, experimentování s perspektivami a odrazy světla, přitom neustále doprovázené historickým kontextem: vliv technických možností, společenského pokroku, moderny.

Dějiny světla tak neustále pojednávají formu jakožto prostředek uměleckého vyjádření: Proč fotografie jakožto nová umělecká forma zpočátku v lidech vyvolávala takovou nedůvěru? Do jaké míry společenskou reflexi ovlivňuje vývoj nových uměleckých forem? Pracuje fotograf se světlem nebo světlo s fotografem? Je objektiv objektivní? Je fotografování něco jako zapisování do poznámkového bloku, jen prostřednictvím světla? Potřebujeme ještě básně a obrazy, když už existuje fotografie? Jak vlastně vzniká nová umělecká forma? Do jaké míry vznik nové formy souvisí s tím, jak moc je společnost technicky gramotná? Jak nová umělecká forma ovlivňuje technickou gramotnost společnosti? A mění se tím i způsob, jakým lidé vnímají realitu?

Dějiny světla ale vrhají světlo i na vlastní formu vyjádření a její aktuální potenciál: Jedná se o román, který pojednává zmíněná témata a předkládá příběh plný obrazů, a to za použití všech vypravěčských možností a kladením otázek týkajících se hranic toho, jak vytvářet obrazy skrze slova. Umělecká forma musí vždy hledat, jak zacházet se svými vlastními hranicemi v rámci daného společenského kontextu. Umělecky pojaté bytí světla se v tomto příběhu prokazuje jako poměrně problematické, jsou to velké vize, po kterých dochází k opakovanému ztroskotání. Tento rozpor je zjevný znovu a znovu právě v dnešním flexibilním světě: Nové umění funguje jakožto „protipohyb“ a vytváří svobodné tvůrčí možnosti. Jakmile ale toto hnutí získá pozornost veřejnosti, ztrácí status protipohybu, je přijímáno tendenčně a ztrácí svůj kritický potenciál.

Odrazy světla popsané slovy?

Tento rozpor můžeme pojednat s použitím další metafory založené na světle: Reflexe neboli odraz – a literární jazyk může být jedním z mnoha prostředků této reflexe. Hovoříme-li o světle, abychom něco viděli, potřebují naše oči světlo a něco vidět je spojeno s poznáním věcí, předmětů. Tak je to alespoň pojednáno v rámci děje románu. Ale s možností poznání není spojeno jen světlo a vizuální vnímání, ale i jazyk, a to je právě onen krok k sebereflexivní formální rovině románu. I u literárních děl lze pozorovat, že mnohdy, aby se probojovala na výsluní, blednou. Kriticky hranatý a progresivní potenciál jazyka často lépe funguje v pološeru, tedy tam, kde musíme přivřít oči, abychom viděli přesněji, a kde neodvádí naši pozornost spousta světla a neonů.

Jan Němec, narozen 1981, pracuje jako redaktor brněnského časopisu Host a přispívá do časopisu Respekt. Už jeho povídková sbírka Hra pro čtyři ruce byla v roce 2009 nominována na Cenu Jiřího Ortena. Román Dějiny světla vyšel roku 2013 v nakladatelství Host. Protože román dosud nebyl přeložen do němčiny, zveřejňujeme ukázku románu v překladu Leny Dorn. Jedná se pasáž odehrávající se v Mnichově, kde František Drtikol studoval a započal tak novou reflexivní etapu vnímání světla a možností fotografie.

Download SymbolLeseprobe aus Dějiny světla (Geschichte des Lichts) in deutscher Übersetzung (PDF, 190 KB)

Lena Dorn
překlad: Tereza Semotamová

Copyright: Goethe-Institut Praha
září 2014

  Další články k tématu

  Rio Reiser – Německý král
  Rio Reiser byl nejen vynikající muzikant a ikona německého popu, ale vždy také politicky založený člověk. Nedávno vyšla velmi osobní biografie Rio Reisera, jejímž autorem je jeho bratr Gerd Möbius.

  Zaplatit za pravdu pravdou
  Ve svém románu „Mluviti pravdu“ popisuje český spisovatel a novinář Josef Formánek život Bernarda Marese, sirotka, příslušníka SS a funkcionáře komunistické strany.

  Budoucnost psaná naší minulostí
  Kdy bude konečně zase všechno takové, jaké to nikdy nebylo? Dětství strávené v psychiatrické léčebně bylo pro německého spisovatele Joachima Meyerhoffa velkým zdrojem inspirace.

  Punk vůbec není dead
  Román „Konec punku v Helsinkách“ lze číst jako obžalobu toho, že punk je mrtvý. Spisovatel Jaroslav Rudiš, jehož kniha vyšla roku 2014 i v němčině, to ale vidí jinak.

  Jak svět miluje?
  Mladá novinářka a spisovatelka Wlada Kolosowa sbírala na pěti kontinentech příběhy o lásce. Vzešla z toho knížka s názvem „Lovetrotter – Cesta kolem světa za láskou“ (Eine Weltreise rund um die Liebe), která mapuje cestu kolem světa a hledání lásky.

  Návrat do temnoty
  Martin Becker ve svém románovém debutu „Zbytek noci“ („Der Rest der Nacht“) vypráví temný příběh s dvěma dějovými liniemi, které se následně mistrně propojí.

  Hmatatelný sen
  Snem všech „šuplíkových“ pisatelů je vydat vlastní knihu. V dnešním 21. století už to není takový problém jako dřív. Stále je to však drahá záležitost. Několik autorů z Brna a jeho okolí nečekalo a vzalo to do vlastní rukou.

  Témata jádu

  Smíšená čtyřhra | V4

  Sloupkaři ze Slovenska, Česka, Maďarska a Polska zkoumají témata jako je význam Evropy, pravicový populismus, národní suverenita, společenské změny, arogance západního pohledu – a prolamují tak státní a myšlenkové hranice. více...

  Dnes je zítra
  Nebo je to naopak?! A nebylo taky včera už jednou zítra? V jakém světě bychom vlastně rádi žili? A jak dlouho chceme čekat, než se stane realitou? více...

  V očích pozorovatele
  … tkví krása. Ale i ošklivost – a to všechno, co je mezi tím. Jakožto pozorovatelé jsme jen zřídka sami. A jako pozorovaní vlastně nikdy. více...

  Někam patřit
  Integrace se stala ve veřejném diskurzu mantrou. Zapomíná se ale na to, že se jedná o individuální proces, který něco vyžaduje i od nás samotných. více...

  Archiv témat
  Starší témata jádu najdeš v archivu témat. více...