Redakce

Isabelle Daniel

Jan Kout

Jan Kout Isabelle Daniel ví, co Franz Kafka myslel, když popsal Prahu jako matičku s drápy. Od té doby, co prožila v českém hlavním městě jeden semestr, se tam cítí skoro jako doma stejně jako v jejím zvoleném domově Berlíně.

Během studia historie a politologie v Heidelbergu si vytvořila slabost pro východní Evropu, židovské dějiny a vědeckou práci. Ve své dizertační práci analyzuje antisemitské diskurzy po 1. světové válce. Radost z novinařiny, kterou se naučila během praxí v rozličných tištěných a internetových redakcích, ji rovněž nenechala na pokoji. Nejraději píše o politice a společnosti, čte ovšem raději fejetóny.

V soukromí cestuje, jen co to jde – ráda i přes Atlantik, kde byla po maturitě na studijních výměnách, jako studentka na univerzitě a také jako opatrovnice dětí. Miluje velká města, moře a falcké vinohrady.