İrtibat ve Seyahat

Bonn Goethe-Enstitüsü, Bonn þehrinin merkezinde bulunmakta olup, „Juridicum“ duraðýna yürüyerek sadece birkaç dakikalýk bir mesafededir.

 

Köln/Bonn hava limanýndan gelerek:

1. Olanak
Schnellbus SB60 hýzlý otobüs ile Hauptbahnhof Bonn merkez tren garýna
Yolculuk süresi: Takriben 30 dakika
Giderler: Takriben 8 EUR
2. Olanak
Taksi: Yolculuk süresi takriben 20 dakika
Giderler: Takriben 50 EUR
3. Olanak Goethe Enstitüsü’nün karþýlama servisi
Giderler: Takriben 60 EUR

Frankfurt/Main havalimanýndan:

1. Olanak
Frankfurt/M Flughafen-Fernbahnhof havalimaný uzak terminalinden hareket ederek, Ren nehrinin saðýnda bulunan hýzlý güzergâh üzerinden Siegburg/Bonn tren garýna kadar (takriben 45 dakika) ve U 66’ya aktarmanýn ardýndan Hauptbahnhof Bonn merkez tren garýna kadar (takriben 35 dakika)
Giderler: Takriben 53 EUR
2. Olanak
Frankfurt/M Flughafen-Fernbahnhof havalimaný uzak terminalinden hareket ederek, Ren nehrinin solunda bulunan güzergâh üzerinden Bonn tren garýna (takriben 1 saat 45 dakika)
Giderler: Takriben 53 EUR

Düsseldorf hava limanýndan:

1. Olanak
Bahnhof Düsseldorf-Flughafen havalimaný tren garýndan hareket ederek, aktarmasýz olarak Bonn merkez tren garýna kadar
Giderler : Takriben 15 EUR
2. Olanak
Taksi: Yolculuk süresi takriben 1 saat 30 dakika
Giderler: Takriben 130 EUR
3. Olanak Goethe Enstitüsü’nün karþýlama servisi
Giderler: Takriben 150 EUR

Hauptbahnhof Bonn merkez tren garýndan (yürüyerek takriben 10 dakika):

Hauptbahnhof Bonn merkez tren garýndan yönelerek, Busbahnhof otobüs garý istikametinde, Maximilianstraße caddesine girmeniz gerekmekte olup, bu cadde, Kaiserplatz meydanýndan sonra, Kaiserstraße caddesi olarak devam etmektedir. Takriben 200 metre gittikten sonra sola doðru Fritz-Tillmann-Straße sokaðýna giriniz ve oradan sað tarafta ikinci sýrada olan Lennéstraße sokaðýna giriniz.

Otomobil ile gelerek:

A59, A555 veya A565 otoyollarýný Bonn istikametinde kullanýnýz. Bunun ardýndan ise Bonn Zentrum þehir merkezine ve güneyden gelerek de B9 karayolu (Adenauerallee) istikametinde Innenstadt-þehir merkezine yöneliniz. Lennéstraße sokaðý ise Adenauerallee caddesine paraleldir. Dikkat: Bonn þehrinin otopark olanaklarý son derece sýnýrlýdýr. Aracýnýzý park edebilmek için mesela Universität Bonn üniversitesinin kapalý otoparkýný kullanabilirsiniz.

Toplu taþýma araçlarý ile:

U-Bahnlinie 16, 63, 66, 67 veya 68 olan metro hatlarýný „Juridicum“ duraðýna kadar kullanabilirsiniz.
 

Çalışma saatleri Goethe-Institut Bonn

Ofis mesai saatleri
Pazartesi'den Cuma'ya Saat 09:00 – 16:00 arası