Programmid ja materjalid
Saksa keel lastele

Deutsch für Kinder imageDes!gn, Astrid Sitz

Varajane saksa keele õpe

Eestis õpivad lapsed juba 2008. aastast  lasteaias saksa keelt.

Varajane võõrkeele õpe

Järjest enam räägitakse varajasest võõrkeeleõppest ja sellega kaasnevatest eelistest. Euroopa Liidu keelelise mitmekesisuse strateegias väärtustatakse kõrgelt varajast keeleõpet, mistõttu on ka Euroopa Liidu keelepoliitika eesmärgiks, et iga inimene oskaks lisaks oma emakeelele veel kahte võõrkeelt.

Seejuures ei pea esimene võõrkeel olema tingimata inglise keel. Uuringud on näidanud, et kui laps õpib esimese võõrkeelena mitte inglise keelt, vaid mõnda muud keelt, siis suure tõenäosusega räägib ta keskkooli lõpetades kahte võõrkeelt kesktasemel. Alustades aga inglise keele õppimist esimese võõrkeelena, ei jõuta tihtipeale teise keelega nii kaugele.

Tallinna Goethe Instituut paneb suurt rõhku varajasele võõrkeele õppele. 2007. aastal alustati projektiga „Saksa keel lasteaias“. 2017/2018 õppeaastal õpetatakse saksa keelt 18 lasteaias ning 14 kooli 1.-2.klassis.

Täienduskoolituse õppekava

Täienduskoolituse õppekava alushariduse ja 1.kooliastme saksa keele õpetajatele.

Õpetajatele

Millised eesmärgid peaksid olema võõrkeele tunnil? Millised meetodid on kõige kasulikumad? 

Vanematele

Meie materjalid pakuvad ka lapsevanematele võimalusi oma lastega mänguliselt saksa keelt õppida.

Lastele

Kas sulle meeldib joonistada või laulda? Siit lehelt leiad sa toredaid pilte, laule ja mänge.

Lasteaiad ja koolid

Vaata millistes lasteaedades ja koolide algklassides õpitakse saksa keelt!

Artiklid