“Testament” – She She Pop i els seus pares

Els actors que veureu en escena són gent com vosaltres, amb pares i mares que protagonitzen amb ells un espectacle sobre el món de les relacions intergeneracionals. I ho fan barrejant actors i personatges reals, fent que conflueixin ficció i testimoni.